Krajská hygienická stanice

31. 5. 2017 nabývá platnost tzv. „protikuřácký zákon“

Nejčastější dotazy a odpovědi k němu.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, („protikuřácký zákon“) nahradí od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Nejčastější dotazy a odpovědi k němu najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ZDE.

J.J.