Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  5. 4. 2020 – 17:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území Pardubického kraje: 175

okres Pardubice: 81

okres Chrudim: 59

okres Svitavy: 14

okres Ústí nad Orlicí: 21

Počet platných karantén nařízených KHS: 81

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 1115

Další informace lze vyhledat na internetové stránce  onemocnění aktuálně

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.