Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  25.9. 2020 – 18:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území PA kraje: 2281  aktuálně nemocných: 1265

okres PA: 897       aktuálně nemocných: 511

okres CR: 514     aktuálně nemocných: 299

okres SY: 476        aktuálně nemocných: 203

okres ÚO: 394       aktuálně nemocných: 252

Počet potvrzených vyléčených z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  988 (PA: 373, CR: 207, SY: 270, UO: 138)

Počet zemřelých na COVID-19 z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  28

Počet karantén dnes vydaných KHS: 363

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 12624

Další informace lze vyhledat na internetové stránce  onemocnění aktuálně

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.