Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  29.10. 2020 – 8:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území PA kraje: 9842  aktuálně nemocných: 6197

okres PA: 3583     aktuálně nemocných: 1936

okres CR: 2302     aktuálně nemocných: 1913

okres SY: 2137      aktuálně nemocných: 1008

okres ÚO: 1820    aktuálně nemocných: 1340

Počet potvrzených vyléčených z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  3585 (PA: 1627, CR: 376, SY: 1110, UO: 472)

Počet zemřelých na COVID-19 z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  60

Počet karantén dnes vydaných KHS: 456

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 23 959

Další informace lze vyhledat na internetové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.