Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 3. čtvrtletí 2016

CR v kuchyni pod pracovním stolem

V měsících červenec – září 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 220 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 22 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 7 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 2 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 63 pokut v celkové výši 202.500,- Kč.

V 5 případech bylo nařízeno uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti z důvodu velice závažných nedostatků.


 

A nyní – jak to určitě vypadat nemá!

Radiátor v kuchyni

CR radiátor v kuchyni

Rozmražování masa

CR rozmrazování masa v restauraci

Strop ve skladu potravin

CR strop ve skladu potravin

Kuchyňská podlaha

CR v kuchyni

Kuchyňská podlaha

CR v kuchyni pod pracovním stolem

Tajemství pod kuchyňskými dřezy ukryté…

CR v kuchyni pod dřezy na nádobí

Strop ve skladu potravin

PA poškozený strop ve skladu potravin

Hrubá přípravna zeleniny

PA hrubá přípravna zeleniny a brambor

Když nerez, tak nerez…

PA ložné plochy v úseku mytí nádobí

Před kuchyní, za kuchyní…

PA manipulace s odpady - dvůr restaurace

WC personálu a zároveň šatna a úklidová komora

pc šatna a úklid v předsíni WC personálu

Přípravna zeleniny

pc prostor mytí zeleniny a mytí rukou obsluhy

WC personálu ve stánku se zmrzlinou

pc předsíň WC personálu

Stále WC personálu stánku se zmrzlinou

pc předsíň WC personálu zmrzlina

Výroba zmrzliny

pc příprava zmrzliny

Výroba zmrzliny

pc přípravna zmrzliny - nepořádek, špína pod pracovní plochou

Kancelář pana restauratéra

SV Kancelář restaurace

Lednice v motorestu

SV motorest lednice

Podlaha v motorestu

SV motorest podlaha v kuchyni

Těsnění lednic v motorestu

SV motorest tešnění lednice (1) SV motorest tešnění lednice (2)

Okno v kuchyni hospody a jeho žaluzie

SV pohostinství okno v kuchyni

Ve stánku v lednici…

UO Stánek (3)

Ve stánku občerstvení…

UO Stánek (1)

Ve stánku občerstvení

UO Stánek (2)

Koření a pracovní plocha ve stánku…

UO Stánek (4)

Pyramida výživy pro děti – nová!

CropperCapture[369]

Výživová pyramida

Představujeme novou výživovou pyramidu pro děti. Pyramida názorně popisuje vše, co by měla obsahovat denní strava dětí. Její nedílnou součástí je i pitný režim, kde významný podíl zaujímá voda. Porce nejsou vyjádřeny čísly, ale pěstí a dlaní. Vlastní pěst i dlaň máme vždy u sebe (a každý je máme jinak velké, stejně jako postavu či žaludek) a tak se můžeme hned zorientovat  zda máme naloženo málo či moc. To, co do každodenního jídelníčku nepatří, je znázorněno v zákeřné kostce. Inspirujte se a vytvořte dětem pestrý, zdravý a chutný jídelníček. Výživovou pyramidu lez využívat nejen ve školních jídelnách, ale především ji mohou využít i rodiče při přípravě svačinek dětem do škol.

Obrázek pyramidy (PDF)

Nabídka preventivních programů pro ZŠ

logo-putovani-za-zdrjidlem

Krajská hygienická stanice Pardubice ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí základním školám interaktivní programy primární prevence pod názvy programů „Putování za zdravým jídlem“ (pro 1. stupeň ZŠ) a „HOP- Hravě o pohlavně přenosných chorobách“ (pro 2. stupeň ZŠ). Realizace programů šk. rok 2016/2017 dle kapacitních možností. Více informací v nabídce » ke stažení (PDF).

logo-putovani-za-zdrjidlem CropperCapture[362]

 

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 2. čtvrtletí 2016

Staré Čívice

V měsících duben – červen 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 282 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 26 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 16 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 1 byla provedena v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 61 pokut v celkové výši 147.000,- Kč.
V 1 případě bylo na místě nařízeno uzavření provozovny  z důvodu velice závažných nedostatků a ve 3 případech bylo nařízeno provedení sanitárního úklidu.

Pracovníci HV KHS odebírali ve sledovaném období rybí pokrmy za účelem vyšetření histaminu a mikrobiologických ukazatelů, všechny vzorky vyhověly požadovaným limitům.
Byly odebírány zmrzliny a ledové tříště se zaměřením na mikrobiologickou čistotu a na obsah a značení barviv. V jednom případě bylo zjištěno používání potravinářského barviva ponceau 4R (E124), které se podle nařízení (EU) č. 232/2012 od 1. června 2013 pro výrobu nesmí používat. Provozovatelka si zákazu nebyla vědoma, barvivo do výrobků přidávala sama (nebylo obsaženo v originálním balení zmrzlinové směsi).
Tři vzorky zmrzlin nevyhověly v ukazateli enterobacteriaceae požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Ve sledovaném období posuzovali pracovníci oddělení hygieny výživy celkem 50 projektových dokumentací, týkajících se potravinářských podniků, a účastnili se 62 místních šetření za účelem uvedení staveb do provozu (cukrárny, občerstvení, kavárny, pizzerie apod.).

Kuchyň…

Chrudim – obsah lednice v kuchyni

Chrudim – pod výčepním pultem

Chrudim – předsíň personálního WC

Staré Čívice – kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice sklad restaurace

Staré Čívice šatna

Staré Čívice šatna

Prodejna Chvaletice – mrazící zařízení

Prodejna Chvaletice – přípravna

Prodejna Chvaletice sklad

Pardubice šatna personálu v baru

Lanškroun

Restaurace Letohrad

Jídelna Písečná

Jídelna Písečná

 

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

 

Kdo z potravinářů má povinnost oznámit na KHS činnost? A jak?

16-08-10

Povinnost oznámit písemně zahájení činnosti v provozovně stravovacích služeb, její ukončení a nebo změnu platí už více než 10 let. Přesto se neustále objevují provozovatelé, kteří dělají, že to slyší poprvé. Někteří z nich to poprvé neslyší, ale ani tak nedbají. Vzhledem k tomu, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje paragraf na uložení sankce za neplnění této povinnosti do výše 50.000,- Kč, je zde preventivně pro všechny provozovatele souhrn o této povinnosti.

Jedná se o oznámení provozovny stravovacích služeb na KHS, nikoliv o oznámení na živnostenském úřadě.

Oznamovací povinnost vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Citované nařízení určuje v čl. 6 odst. 2 povinnost provozovatelům potravinářských podniků oznámit každou provozovnu za účelem registrace pro možnost úřední kontroly, a rovněž oznámit jakoukoliv významnou změnu činnosti nebo uzavření provozovny.

Způsob oznámení je stanoven v § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

„Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště.“

Prakticky:

Otevíráte-li nějakou provozovnu nebo ji přebíráte od někoho jiného, vyplníte formulář o zahájení činnosti a pošlete na KHS.

Totéž učiníte v případě, že v této provozovně končíte – nebo v případě změny činnosti (začnete v hospodě nově prodávat zmrzlinu nebo v pátek grilovat, přestanete vařit a budete dovážet hotovky odjinud nebo naopak začnete rozvážet pokrmy apod.).

Jedete-li s mobilním stánkem s občerstvením na sezónu v létě k písáku nebo v zimě na sjezdovku, můžete rovnou oznámit od – do. Např. od 1.7.2016 do 30.9.2016. Příští rok ale musíte oznámit činost znovu.

A nyní pozor – to se v legislativě změnilo – oznamovací činnost se týká i krátkodobých akcí. Tedy jste-li stánkař a jezdíte po poutích, jarmarcích, po festivalech apod., vždy musíte tuto akci oznámit písemně na místně příslušnou KHS!

Provozování stravovacích služeb se hlásí VŽDY!!! na KHS, kde je vedena databáze provozoven (i když k vám na kontrolu chodí pracovníci ze SZPI a SVS).

A co jsou „stravovací služby“, to už tu zodpovězeno bylo – výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

„Pokrmem“ potom je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.

Tedy i pivnice, bary, kavárny, vinárny, stánky třeba s ledovou tříští nebo kávou, punčem apod., nejen pevné provozovny, ale i mobilní stánky, pulty, automaty.

Formulář na oznámení činnosti najdete zde.

 

páteční grilování

Jelínková KHS Pardubice