Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 4. čtvrtletí 2015

žnáhled

V měsících říjen – prosinec 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 21 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 5 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 2byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 34 pokut v celkové výši 89.000,- Kč.
Ve 4 případech bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem odstranění nejzávažnějších nedostatků a v 6 případech bylo nařízeno provedení sanitace.

 

Chladící box:

chladící box

Kuchyně:

kuchyň1

kuchyň2 pod sporákem

kuchyň3

kuchyň4

kuchyň5

Sklady potravin:

sklad potravin

sklad potravin2

sklad potravin3

sklad potravin3 za mrazicím pultem

Úklidová místnost v restauraci:

úklidová komora, Motorest Řečany nad Labem

 

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Rádce školní jídelny – nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví

CropperCapture[226]

Nutriční doporučení je souborem doporučení, která mají usměrňovat a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. Doporučení obsažená v metodice nejsou myšlena direktivně. Hodnocení naplňování výživových doporučení provádí v souladu s metodikou pouze odborný zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví.

Publikace ke stažení_Rádce školní jídelny 1_ Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši.

Publikace ke stažení _ Rádce školní jídelny 2_Objektivní vedení spotřebního koše

CropperCapture[225] CropperCapture[253]

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 3. čtvrtletí 2015

IMG_1206

V měsících červenec – září 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 296 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 26 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 21 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 2 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.

Celkem bylo uloženo 73 pokut v celkové výši 193.000,- Kč.
V 17 případech bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem odstranění nejzávažnějších nedostatků a v 11 případech bylo nařízeno provedení sanitace.

 

Kuchyň:

IMG_1738

IMG_1733

IMG_1736

IMG_1678 IMG_1662

Stánek s občerstvením:

IMG_1206 IMG_1202 IMG_1194 IMG_1186

Kuchyň pod pracovními plochami:

CR stav v kuchyni pod pracovními stoly

Kuchyň:

CR stav v kuchyni

Pod výčepem:

15-09-23 výčep, hospoda Staré Ždánice

Kuchyň:

15-09-23 úsek mytí nádobí v kuchyni, hospoda Staré Ždánice 15-09-23 umyvadlo v kuchyni, hospoda Staré Ždánice 15-09-23 úložné plochy v kuchyni, hospoda Staré Ždánice 15-09-17 úložná plocha pod prac. stolem v kuchyni, hospoda Obecní dům, Dříteč

Zmrzlina, syrové maso a plíseň…

15-09-17 skladování mrazák v kuchyni, hospoda Obecní dům, Dříteč

Kuchyň:

15-09-17 mrazák v kuchyni, hospoda Obecní dům, Dříteč

Kuchyň a kočka s koťaty (koťata v navazující šatně):

15-09-17 kuchyň, hospoda Obecní dům, Dříteč

Stánkový prodej občerstvení:

15-08-03 Občerstvení na pláži, Lohenice

Kuchyň:

IMG_1755

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Provozovnám školního stravování slouží k naplňování výživových ukazatelů tzv. „spotřební koš“, jakožto souhrn měsíční spotřeby vybraných druhů potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny výživové normy pro vybrané komodity potravin, vztažené na strávníka a den v závislosti na jejich věkové kategorii.

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „ND“) vychází ze spotřebního koše a je tedy vytvořeno v souladu s výživovými normami stanovenými přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

ND je souborem doporučení, která mají usměrňovat a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. Doporučení obsažená v metodice ND nejsou myšlena direktivně. Hodnocení naplňování výživových doporučení provádí odborný zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „zaměstnanec OOVZ“).

Nutriční doporučení pro školní jídelny – metodický návod k hodnocení školních jídelníčků  si můžete stáhnout  zde v » pdf souboru.

Kvalita vody ke koupání za sezónu 2015

Třeboň2011 071

V letošní sezóně bylo v rámci Pardubického kraje orgánem ochrany veřejného zdraví kontrolováno 10 koupacích oblastí. Celkem bylo provedeno 61 kontrol spojených s odběrem vody. Kvalita vody byla posuzována z pohledu mikrobiologického, fyzikálně-chemického a z hlediska výskytu sinic. Pro jedinou lokalitu (rybník Rosnička) byl vydán zákaz koupání z důvodu pozorovatelného výskytu vodního květu sinic. Zhoršená jakost vody byla v průběhu sezóny na pěti lokalitách (tři koupací oblasti na vodní nádrži Seč, část lokality vodní nádrže Pastviny a rybník Dlouhý). Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi byla klasifikována na dvou lokalitách (rybník Hluboký u Holic a část lokality vodní nádrže Pastviny). Na zbývajících dvou lokalitách byla kvalita vody po celou koupací sezónu klasifikována jako vhodná ke koupání (písník Březhrad, vodní nádrž Březina).

Informace o jednotlivých koupacích místech, včetně aktuální jakosti vody, jsou v době koupací sezóny zpřístupněny na webových stránkách www.khspce.cz. Jakost vody je znázorňována v podobě piktogramů – tzv. „sluníček“, která svou barvou označují odpovídající zdravotní riziko koupání.