Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v únoru 2015

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

V únoru 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů. Netýká se školních a předškolních zařízení.
Celkem bylo uloženo 21 pokut v celkové výši 50.800 Kč.
V jednom případě byl nařízen sanitární úklid celé provozovny (zjištěn nepořádek, špína, plísně na stěnách) a dvakrát byla nařízena likvidace potravin (konkrétně potravin neznámého původu, potravin se změněnými vlastnostmi a potravin a pokrmů skladovaných po době spotřeby).

 

01 Chrudim šatna personálu

02 Chrudim v kuchyni

Chladící box před sanitací…

03 Chrudim chladící box

… a po sanitaci

04 Chrudim chladící box po sanitacei

Podlahy a stěny před sanitací…

05 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni

a po sanitaci…

06 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni po sanitaci

V jiné provozovně… vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo…

07 Chrudim vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo

a stav radiátoru v kuchyni…

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

Ještě jinde – výroba zmrzliny – přípravna:

09 Svitavy, skladování stavebního materiálu v přípravně zmrzliny

…a neoznačování načatého balení zmrzliny… asi to tak úplně jahodová nebyla… a kdy byla otevřena a dokdy má být spotřebována, to už dnes neví nikdo…

08 Svitavy představa o značení načatého balení zmrzliny

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Kontroly stravovacích zařízení leden 2015

Heřmanův Městec 013

V lednu 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 50 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů.
Celkem bylo uloženo 10 pokut v celkové výši 28.500,- Kč.
Ve dvou případech byla provozovna uzavřena vzhledem k závažnosti zjištěných závad (špína, nepořádek, myší trus, výskyt švábovitého hmyzu, prošlé potraviny, plíseň na stěnách) pro provedení nápravných opatření, ve třech případech byla nařízeno provedení sanitárního úklidu.

Chrudim 008Chrudim 007 Chrudim 006 Chrudim 005 Hlinsko 002 Heřmanův Městec 029 Heřmanův Městec 024 Heřmanův Městec 018 Heřmanův Městec 013 Heřmanův Městec 010 Heřmanův Městec 008 Heřmanův Městec 002 Česká Třebová 010 Česká Třebová 009

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Informace o přítomnosti alergenů v pokrmech

Jídelníček

Od 13. prosince 2014 mají provozovatelé potravinářských podniků povinnost informovat spotřebitele o obsahu vybraných alergenů v potravinách i v pokrmech. Seznam těchto čtrnácti alergenů najdete v příloze II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. (Oprava textu CZ-1169/2011).

Seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost je přílohou II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelů.

Celé znění nařízení:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Oprava CZ-1169/2011

Vyhláška 113/200 5 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

 

Nařízení (EU) č. 1169/2011 nestanoví povinnost, aby tato informace v případě pokrmů byla poskytována písemně, je tedy na provozovateli, jak splnění této povinnosti zajistí.

V každém případě informaci o alergenech poskytnout musí.

K dispozici má různé možnosti. Uvádění v jídelním lístku, přehled poskytnutý spotřebiteli na vyžádání, ústní informace (vždy ale vycházející z písemných podkladů), využití modernějších komunikačních prostředků (elektronicky – např.  tablety…). Vždy je ale nutné,  aby seznamy obsažených alergenů a informace předávané zákazníkovi byly aktuální. Z tohoto důvodu je nutné aktualizovat receptury pokrmů, zohlednit nabídku nových pokrmů, nových surovin, brát v úvahu operativní úpravy pokrmu nad rámec receptury (např. mimořádné dochucení sójovou omáčkou, zahuštění moukou) a zejména mít na paměti variabilitu používaných surovin.  Při každé změně v receptuře musí být zrevidovány i obsažené alergeny a následně aktualizován jejich soupis. V případě variability surovin, kdy může existovat možnost deklarovaná výrobcem, že surovina může obsahovat alergen nebo jeho obsah nelze vyloučit, je vhodné přítomnost alergenu deklarovat vždy.

V případě, že se provozovatel rozhodne o informování spotřebitele ústně, pak musí viditelně umístit informaci o tom, že na vyžádání u personálu spotřebitel informaci dostane. Ovšem požádá-li spotřebitel o informaci servírku, ta musí mít jistotu, kam se obrátit – jestli na kuchaře nebo na provozovatele – a hlavně – kuchař nebo provozovatel jí pro spotřebitele tyto informace MUSÍ sdělit z PÍSEMNÝCH podkladů, aktualizovaných pro ten který konkrétní pokrm se zohledněním použitých surovin! V žádném případě nelze akceptovat ničím nepodložené pocity kuchaře! Nepočítá se ani nahlédnutí kuchaře do křišťálové koule.

 

Jelínková, KHS

 

Co se skrývá pod pojmem *provozovna stravovacích služeb*

IMG_1283-300x157

„My nevaříme, my nejsme žádná provozovna stravovacích služeb!“  Slýcháváme často v barech, hernách, pivnicích…

Co to tedy je.

Pojem „stravovací služba“ je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví:
Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.
Objevují se nám tu další definované výrazy – *pokrmy* a *potravinářský podnik*.
„Pokrmem“ je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.
A co je to potravinářský podnik? Dle evropské legislativy se „potravinářským podnikem“ rozumí jakýkoli podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin. „Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva.

Dále zákon o ochraně veřejného zdraví vysvětluje: Stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva.

Jste-li tedy provozovatelem zařízení, ve kterém se sice nevaří, ale podávají se nápoje (káva, čaj, pivo, víno atd.), jste provozovatelem stravovací služby – obecně potravinářského podniku – a vztahuje se na vás potravinové právo. A je zcela jedno, jestli si na dveře vinotéky dáte cedulku „soukromý klub“. Povinnosti dodržovat veškeré podmínky pro bezpečnost potravin – pokrmů – nápojů máte i tak.

Jednou z vašich prvních povinností je oznámit zahájení své činnosti a její rozsah písemně na místně příslušné pracoviště KHS. Formulář ke stažení najdete zde.

Jelínková, KHS

Foto archiv KHS

14. listopad – Světový den diabetu

Cukrovka neboli diabetes mellitus je závažné metabolické onemocnění, jehož výskyt se v české populaci neustále zvyšuje. Jednou z příčin tohoto onemocnění je nízká úroveň pohybové aktivity a nadměrný příjem energie. U příležitosti Světového dne diabetu vydal Státní zdravotní ústav nové informační materiály, které varují nejen před onemocněním samotným, ale zejména před jejími komplikacemi. Leták je zde k dispozici zdarma ke stažení.

Nabídka školám – interaktivní program Hrou proti AIDS

peer-h-h-2012

V týdnu od 24.11. do 28. 11. 2014 pořádá Střední zdravotnická škola v Pardubicích ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a SZÚ pro žáky 9. tříd a starší žáky dvouhodinový vzdělávací a současně zábavný program zaměřený na problematiku přenosu virů HIV a HPV. Více informací o programu naleznete » zde v pozvánce. Zprávy o realizaci programu z předchozích let a fotografie z akcí naleznete » pod tímto odkazem (příklady dobré praxe). Program je pro účastníky i letos zdarma, volné termíny se školami rychle zaplňují.