Aktuality

Nabídka školám – interaktivní program Hrou proti AIDS

peer-h-h-2012

V týdnu od 24.11. do 28. 11. 2014 pořádá Střední zdravotnická škola v Pardubicích ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a SZÚ pro žáky 9. tříd a starší žáky dvouhodinový vzdělávací a současně zábavný program zaměřený na problematiku přenosu virů HIV a HPV. Více informací o programu naleznete » zde v pozvánce. Zprávy o realizaci programu z předchozích let a fotografie z akcí naleznete » pod tímto odkazem (příklady dobré praxe). Program je pro účastníky i letos zdarma, volné termíny se školami rychle zaplňují.

EBOLA – informace pro cestovatele

Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA

V současné době je hlášena epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, která postihuje některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone).

Co je Ebola

Závažné infekční onemocnění, které více než v polovině případů končí smrtí nemocného.

 Jak se přenáší

Přenáší se přímým kontaktem s krví nebo s jinými tělesnými tekutinami (například moč, sliny) od osoby nemocné Ebolou živé či zemřelé. Onemocnění se přenáší i pohlavním stykem s osobou, která onemocnění prodělala a to i několik týdnů po vyléčení.Nakazit se původcem Eboly lze i kontaktem s volně žijícími zvířaty (opice, netopýři, antilopy).Onemocnění se nepřenáší vzduchem.Doba od nákazy do propuknutí příznaků je 2-21 dní.

Jaké je riziko nákazy virem Ebola a jak se mu vyhnout při cestě do rizikové oblasti

Pokud cestujete do rizikové oblasti, vyhněte se kontaktu s nemocnými osobami nebo těly zemřelých, stejně jako s předměty, které mohou být potřísněny jejich výměšky.Vyhněte se kontaktu s volně žijícími zvířaty, nekonzumujte maso pocházející z buše, vyhněte se nechráněnému pohlavnímu styku.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti

Pokud se objeví během návratu nebo po cestě z rizikové oblasti do 3 týdnů příznaky jako je horečka, nevysvětlitelná únava, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti v krku, dále průjem, zvracení a následně krvácení, je třeba vyloučit podezření, že by se o dané onemocnění mohlo jednat. V případě, že jste na palubě letadla, ohlaste toto neprodleně personálu letadla. V případě, že jste na letišti, neopouštějte prostor letiště a vyhledejte stálou zdravotnickou službu na letišti. V případě, že jste již v místě bydliště a objevily se u vás příznaky možného onemocnění, necestujte do zdravotnického zařízení hromadnou dopravou, ale ihned telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, popřípadě lékařskou pohotovostní službu a sdělte potřebné informace včetně údajů o pobytu v oblasti západní Afriky či o pobytu v jakýchkoliv nákazou zasažených státech.

 

 

 

31. květen Světový den bez tabáku

Jaké je hlavní téma letošního ročníku Světového dne bez tabáku, který připadá každoročně na poslední květnový den čtěte » zde. Podle studie SZÚ z roku 2012 kouří v České republice 31, 3 % dospělých lidí, přičemž trend kuřáctví se mezi dospělými nemění. Bezmála 20 % osob je vystaveno kuřáctví na pracovišti a 1/4 dotazovaných je vystavena tabákovému kouři ve své domácnosti. Využijte plakát propagující zdravý životní styl.

bez-tabaku-mensi-1

Putovní výstava k prevenci CA děložního čípku

logo projektu

V zájmu uspořádání putovní výstavy získala Krajská hygienická stanice v Pardubicích na základě spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem k celoročnímu využití výstavní panely s problematikou rakoviny děložního čípku. Výstavu pod názvem „Co gynekolog vidí a Vy ne“ můžete v těchto dnech shlédnout v Chrudimské nemocnici do 11.6.2014 a v Pardubické krajské nemocnici od 12. 6. 2014. Pokud byste i vy měli zájem uspořádat výstavu pro veřejnost či jen své zaměstnance a podpořit tak povědomí o významu preventivních prohlídek u žen, obraťte se na náš úsek zdravotní politiky. Aktivita volně navazuje na Mezinárodní projekt Aurora.

Vyzkoušejte si On-line test – Co víte o rakovině děložního čípku

 

 

Staráte se o rozvod vody ve vašem domě ?

Kvalita a zdravotní nezávadnost vody dodávané veřejnými vodovody podléhá povinné provozní kontrole provozovatele vodovodu a na plnění této povinnosti dohlíží v rámci státního zdravotního dozoru hygienická služba.

Je však třeba upozornit, že zmíněná kontrola jakosti dodávané pitné vody z veřejných vodovodů nemusí postihnout ovlivnění vody vnitřním rozvodem v zásobovaných budovách, za jehož stav a údržbu již neodpovídá provozovatel vodovodu, ale majitel budovy. Nesprávně provedený nebo neudržovaný vnitřní rozvod vody v budově může původně dobrou smyslovou kvalitu vody z vodovodu zhoršovat a v některých případech způsobit i její zdravotní závadnost.

Hlavní riziko především pro těhotné ženy a malé děti, na které KHS na své webové stránce opakovaně upozorňuje, představují staré olověné domovní rozvody používané před rokem 1945, ze kterých se do vody zejména při noční stagnaci vody v potrubí mohou uvolňovat nebezpečné dávky olova. Pro osoby s  alergií na nikl může být problematická voda stagnující v pochromovaných výtokových armaturách. Měděné rozvody jsou přípustné pouze pro vodu určité kvality. Pro osoby se sníženou imunitou jsou nebezpečné bakterie rodu legionela, které se za určitých podmínek mohou pomnožovat v rozvodech teplé vody.

Podrobné informace pro majitele a uživatele budov o zdravotních aspektech vnitřních vodovodů je možné získat v publikaci, kterou nedávno zpřístupnil na své webové stránce Státní zdravotní ústav Praha (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod).