Aktuality

Ryby a možná nebezpečí spojená s jejich konzumací

ryby a  nebezpečí

Ryby a mořské plody by měly být nedílnou součástí našeho jídelníčku, mají vysoký obsah esenciálních omega-3 nenasycených mastných kyselin. Tyto nenasycené mastné kyseliny mají důležité strukturální a fyziologické úlohy v našem organismu, zejména v nervových, imunitních a kardiovaskulárních systémech. Ryby jsou také výborným zdrojem bílkovin a vitamínu B12.

Při konzumaci ryb nám ovšem nehrozí jen kost zapíchnutá v krku. Ryby a mořské plody mohou být příčinou řady alimentárních onemocnění a otrav s různorodou skupinou původců.

I v našich podmínkách se můžeme setkat s takzvaným syndromem makrelovitých ryb. Bakteriální kontaminace některých ryb (makrela, tuňák, mečoun) různými enterobakteriemi může dekarboxylací přirozeně se v rybách vyskytující aminokyseliny histidinu uvolnit velké množství histaminu, který je odpovědný za reakci. Příznaky začínají nejčastěji do jedné hodiny po jídle – zvracení, průjem, křeče v břiše se kombinují s bolestí hlavy, zarudnutím v obličeji a palčivými pocity v ústech. Příznaky do několika hodin ustoupí. V prevenci je důležité neporušit chladící řetězec a nedopustit kolísání teplot při skladování ryb.

Mezi veřejností nepříliš známé otravy, se kterými se můžeme setkat i u nás, patří otrava spojená s konzumací tzv. pamakrely temné – máslové ryby. Příčinou je ester, k jehož štěpení nemá lidský organismus příslušný enzym. Po požití většího množství ryby (pro dospělého člověka se udává maximální množství asi 170g) se objevují nepříjemné zažívací obtíže –průjem spojený s vytékáním oranžové tekutiny. Příznaky se objevují zhruba do jednoho dne a mohou přetrvávat i několik dní.

Parazitární onemocnění známé v zemích, kde je v oblibě pojídání syrových „mořských plodů“, se nazývá anisakióza, původcem jsou larvální stádia nematodů (hlístic) Anisakis simplex. V lepším případě si postižený po několika dnech od konzumace vytáhne z krku nebo vykašle útvar podobný malé škrkavce. Častěji však nemoc začíná prudkými bolestmi břicha, nauzeou, zvracením. Terapie pak spočívá v endoskopickém odstranění parazitů. Toto onemocnění u nás ještě nebylo zaznamenáno, ale s rostoucí oblibou suši a sašimi nelze vyloučit, že se s ním v budoucnu setkáme i u nás. Účinným opatření v prevenci prakticky všech parazitárních onemocnění je zamražení mořských plodů a ryb na teplotu -18 °C.

K dalším pro nás exotickým onemocněním patří celá řada otrav z masa mořských ryb. Otrava ciguatoxinem vznikne požitím masa ryb, které mají jako součást své potravy prvoky Dinoflagellata. Tito prvoci jsou producenti toxinu, kterým rybám neublíží, ale hromadí se postupně v jejich mase, vnitřnostech a kůži. K toxickým rybám patří například barakuda, kanic a řada dalších. K mediálně známějším patří otrava tetrodotoxinem, tento typ vzniká po požití mořských ryb z čeledi ježíkovitých nebo čtverzubcovitých, například čtverzubce ježatého, známého spíše pod názvem Fugu. Konzumace těchto ryb je velmi populární v Japonsku, kde jsou připravovány v restauracích speciálně vyškolenými kuchaři, kteří dokáží odstranit nejjedovatější části ryby.

I maso bezobratlých (ústřice, slávky atd.) může být zdrojem bakteriálních i virových onemocnění (noroviry, Vibrio parahaemolyticus a další). Velmi rizikovým pokrmem mohou být v tomto případě syrové ústřice.

Konzumace ryb a mořských plodů je pro výživu člověka velmi důležitá, ale stejně jako u všech živočišných produktů je potřeba při jejich skladování a přípravě dodržovat základní hygienická pravidla, tedy především dodržet chladící řetězec a zabránit křížové kontaminaci potravin určených k přímé spotřebě.

Mgr. Havel Jakub, Ústí nad Orlicí 2017

Seminář pro potenciální žadatele o dotaci na programy podpory zdraví a prevence nemocí

Seminář, který je plánován na 4. 9. 2017 v Praze, si klade za cíl ozřejmit dotační program sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví na aktivity vedoucí k zvýšení zdravotní gramotnosti a ke zlepšení zdraví cílových skupin populace. Seminář je určen široké veřejnosti z řad politických představitelů samospráv, zastupitelů obcí, pracovníkům NNO, charitativních organizací, ředitelům škol a další pedagogům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, vedoucí představitelům podniků, novinářům věnujícím se podpoře zdraví a problematice veřejného zdravotnictví a dále fyzickým osobám, které mají zájem o realizaci komunitních projektů zaměřených na podporu zdravého životního stylu a prevenci infekčních a chronických neinfekčních (civilizačních) onemocnění u vybraných cílových skupin populace.

Pozvánka a bližší informace  ke stažení »Seminář_Dotacni_programy_4.9._2017

 

Léto a zmrzliny

IMG-20170614-WA0003

Nastalo nám krásné léto, ten správný čas pro letní botky, šaty, výlety…a hlavně čas zmrzlin. Taková vanilková točená zmrzlina je symbolem léta a prázdnin, ale může být též spojena se zdravotními riziky. Nemám teď na mysli bolení v krku, ale střevní problémy způsobené mikrobiální kontaminací.

Většina výrobců ve stáncích s točenou zmrzlinou používá výrobu tzv. studenou cestou. To znamená smíchání sypkých surovin s vodou (nebo již zakoupené tekuté směsi)  a nalití do pákového výrobníku zmrzliny. Tento proces výroby, ač se zdá jednoduchý, může být spojen s určitými riziky. Ta spočívají zejména v nedokonalé hygieně celého výrobního procesu. Výrobník je nutné dokonale čistit a dezinfikovat, rozebrat do posledního šroubku a těsnění. Každý zapomenutý zbytek směsi je živnou půdou pro růst nežádoucích mikroorganismů jako jsou kvasinky, plísně, Listeria monocytogenes, Salmonella, koagulázopozitivní stafylokoky a enterobacteriaceae. Zejména občas zvýšený počet enterobacteriaceae jakožto indikátorových ukazatelů fekálního znečištění svědčí o tom, že výrobci vždy nezvládají všechna rizika spojená s výrobou a jejich výrobek není vždy zcela bezpečný. Enterobacteriaceae, běžně zvané enterobakterie, je rodově i druhově početná čeleď zahrnující gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky, z nichž většina žije v trávicím traktu obratlovců jako přirozená součást mikroflóry střeva. Většina z nich je nepatogenních, neškodných, ale některé jsou podmíněně patogenní a některé druhy jsou nebezpečnými původci vážných i smrtelných nemocí. Protože enterobakterie žijící ve střevě se s výkaly dostávají do vnějšího prostředí, jejich přítomnost (například ve vodě nebo finálním výrobku) ukazuje na fekální znečistění. Mezi enterobakteriemi nalezneme také fakultativní patogeny, které způsobují onemocnění jen u oslabených jedinců, a vyloženě obligátně patogenní organismy, které způsobují závažná onemocnění lidí i zvířat.

Samozřejmě, aby zmrzlina byla bezpečná, je nutná i vysoká míra osobní hygieny zaměstnanců – mytí rukou, čistý pracovní oděv a … Znalosti!

Pracovníci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provádějí pravidelný dozor nad výrobci zmrzliny ve stáncích a v některých restauracích a odebírají vzorky zmrzlin jak k mikrobiologickému tak i chemickému testování. Výsledky laboratorních rozborů, prováděných  Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, svědčí o tom, že odebírané vzorky zmrzlin i např. ledových tříští ve většině případů vyhovují požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. A těch pár hříšníků, kdy byly ve vzorcích zjištěny vyšší počty enterobacteriaceae, ti se nad sebou budou muset zamyslet. Naštěstí jsou všechny vyráběné zmrzliny v našem kraji po dlouhá léta bez záchytu nebezpečných patogenů (např. Salmonelly).

Tak si nerušeně užijte léto a dobrou chuť!

zmrzlina

Eva Horká, Svitavy 2017

Foto archiv KHS

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 1. pololetí 2017

V prvním pololetí roku 2017 provedli pracovníci odboru hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 459 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 45 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 21 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 11 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků. Celkem bylo uloženo 89 pokut v celkové výši 229.500,- Kč. V 5 případech  byla činnost ze závažných důvodů pozastavena.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…

Letní grilování a jeho nástrahy

Letní grilování

Léto je tady a s ním velmi oblíbené grilování. Téměř každého napadne příjemný večer, posezení s kamarády či rodinou a také dobré jídlo, pití a zábava. To vše jsou důvody, které stojí za rostoucí oblibou grilování a obecně vaření venku. Je tedy dobré vědět, co dělat, aby na příjemně strávený letní večer nezůstaly nepříjemné vzpomínky související s „pobytem“ na toaletě, v horším případě v nemocnici.
Mezi nejčastěji používané potraviny ke grilování patří drůbeží, resp. kuřecí maso. Zmíněné nepříjemné vzpomínky na proběhlé grilování by mohly souviset s onemocněním po konzumaci jídel (v tomto případě grilovaného masa či s ním podávaných potravin) – např. se salmonelózou nebo kampylobakteriózou. Jedná se o tzv. alimentární nákazy, které vznikají po konzumaci potravin a pokrmů kontaminovaných (znečištěných) původci těchto nákaz. Obě tato onemocnění se projeví zhruba za 10 hodin až 2 – 3 dny a bývají provázené průjmy, křečemi v břiše, zvracením, nechutenstvím a teplotou. V některých případech musí být nemocný z důvodu vážných zdravotních obtíží, včetně dehydratace organizmu, hospitalizován.
Proč je grilování drůbežího (kuřecího) masa tak „rizikové“? S možnou přítomností původců uvedených alimentárních nákaz (Salmonella, Campylobacter) bychom měli počítat již při nákupu v obchodě. Kupujeme-li zároveň i jiné potraviny než syrové maso, musíme vždy již v nákupním košíku od sebe „oddělit“ syrové maso od takových potravin, které budeme konzumovat přímo, bez další tepelné úpravy, aby nedošlo k jejich „znečištění“. Při manipulaci se syrovým masem musíme dodržovat základní hygienická pravidla a dbát na to, aby nemohlo dojít k tzv. křížové kontaminaci, to znamená, aby syrové maso bylo vždy odděleně uložené (v nákupním košíku, při přepravě např. v tašce, doma v chladničce) od ostatních potravin, nože a prkénka používat jen pro přípravu syrového masa a po ukončení práce vše řádně omýt a nejlépe vydezinfikovat, včetně rukou. I při samotném grilování musíme dodržovat pravidla k zabránění křížové kontaminace tak, že na hotové pokrmy použijeme jiné prkénko, talíře a příbory než na syrové maso, gril a grilovací náčiní musíme udržovat v čistotě. Marinované maso musíme uchovávat v chladničce při teplotě nejlépe 4°C, dbát na jeho důkladné propečení, zvláště použijeme-li mletá masa. Marinády připravujeme vždy čerstvé, nenecháváme na další grilovací víkend. Neustále musíme dbát na správné mytí rukou, a to vždy před zahájením práce, při přechodu z jedné činnosti na jinou, po každém použití toalety a před manipulací s tepelně opracovanými pokrmy nebo potravinami podávanými bez úpravy (např. zeleninou nebo pečivem).

Letní grilování

Přejeme vám tedy dobrou chuť a příjemné léto!

MUDr. Eliška Říhová, Hana Eliášová
Chrudim 2017

Foto archiv KHS

Prevence nádorů prsu v 02

GRAF-CA prsu

Dne 1. června jsme se zúčastnili v O2 Dne zdraví, který firma pořádala pro své zaměstnance. Mamologickou poradnu jsme zajišťovali ve spolupráci s primářkou Mamodiagnostického centra v Pardubicích MUDr. Ivanou Hrnčířovou. Poradit se jak se efektivně chránit před rakovinou prsu nebo osobně konzultovat svůj problém přišlo na 30 žen. Ženy se dotazovaly na různé zvláštnosti a okolnosti lékařských vyšetření, např. na bezpečnost mamografu a RTG záření, na úhradu a limity zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, na možnosti léčby aj. Cíl, kterého jsme se snažili s MUDr. Hrnčířovou dosáhnout zejména, byl, aby si ženy osvojily správnou techniku samovyšetřování prsou a přijaly ji jako přirozenou součást své osobní hygieny. Díky tomu se významně zvyšuje šance případný nádor prsu včas odhalit. Ženy si mohly teorii samovyšetřování ihned ověřit na modelech prsou, v nichž byly více či méně nápadné (pohmatem) nádorové léze. Mamologickou poradnu pro tentokrát nevyužil žádný muž, přestože ani muži nebývají rakoviny prsu ušetřeni a technika vyšetřování žen by je mohla zajímat i z pozice zodpovědného partnera. Počet žen, které onemocní zhoubným nádorem prsu každoročně narůstá, avšak díky včasné diagnostice a léčbě jich stále méně zákeřnému onemocnění podléhá. V současnosti již bývá u mnoha žen po léčbě nádorů zachována kvalita života jako před onemocněním, přicházejí-li k lékaři včas. Doufáme, že jsme svou aktivitou k tomu také určitou měrou přispěli.

Mgr. Jana Nedbalová, KHS Pardubice

Spolehlivý zdroj informací o problematice nádrorů prsu najdete na www.mamo.cz