Aktuality

Provozovny stravovacích služeb s přítomností zvířat

Kočičí kavárna1

Kočičí kavárny, restaurace s prasátkem…  lze to vůbec?
Za předpokladu dodržování určitých pravidel je to možné.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se státní veterinární správou zpracovalo a zveřejnilo informace o požadavcích pro podobné provozovny. Případní zájemci je najdou zde:

Informace k provozu provozoven společného stravování s přítomností zvířat

Určitě žádné z těch zvířátek nepatří do prostoru, kde se připravují nápoje, zákusky, pokrmy. Ani papoušek volně se pohybující nad barem a kakající do nápojového skla není to pravé (kdysi dávno jsme takovou situaci v terénu řešili).
A hlavně – návštěva takového zařízení je dobrovolná! V ministerských pokynech  najdete mimojiné i doporučení označit zřetelně již vstup do provozovny informací o přítomnosti zvířat v konzumační části, aby se zákazník mohl včas rozmyslet, jestli například se svou alergií do kavárny vejde či nikoliv.

V Pardubickém kraji už máme kočičí kavárnu. Prozatím jednu, ale už se u nás byli ptát na radu zájemci o psí restauraci a psí občerstvení.

Kočičí kavárna2Foto archiv KHS, první kočičí kavárna v Pardubicích

Jelínková, odbor hygieny výživy a PBU

Hrou proti AIDS 2017

antikoncepce_2

Zájemci z řad základních škol se mohou již nyní přihlašovat na interaktivní preventivní program pořádaný ve spolupráci se středními zdravotnickými školami v Pardubicích a Chrudimi. Program je určen žákům 9. tříd. Informace o průběhu akce a fotografie z předchozích ročníků naleznete pod tímto odkazem » http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/sexualni-vychova/priklady-dobre-praxe.html

Ke stažení: » Pozvánka – Pardubice 11/2017, » Pozvánka – Chrudim 12/2017

cof

100_2335

antikoncepce_2

100_2408

Ryby a možná nebezpečí spojená s jejich konzumací

ryby a  nebezpečí

Ryby a mořské plody by měly být nedílnou součástí našeho jídelníčku, mají vysoký obsah esenciálních omega-3 nenasycených mastných kyselin. Tyto nenasycené mastné kyseliny mají důležité strukturální a fyziologické úlohy v našem organismu, zejména v nervových, imunitních a kardiovaskulárních systémech. Ryby jsou také výborným zdrojem bílkovin a vitamínu B12.

Při konzumaci ryb nám ovšem nehrozí jen kost zapíchnutá v krku. Ryby a mořské plody mohou být příčinou řady alimentárních onemocnění a otrav s různorodou skupinou původců.

I v našich podmínkách se můžeme setkat s takzvaným syndromem makrelovitých ryb. Bakteriální kontaminace některých ryb (makrela, tuňák, mečoun) různými enterobakteriemi může dekarboxylací přirozeně se v rybách vyskytující aminokyseliny histidinu uvolnit velké množství histaminu, který je odpovědný za reakci. Příznaky začínají nejčastěji do jedné hodiny po jídle – zvracení, průjem, křeče v břiše se kombinují s bolestí hlavy, zarudnutím v obličeji a palčivými pocity v ústech. Příznaky do několika hodin ustoupí. V prevenci je důležité neporušit chladící řetězec a nedopustit kolísání teplot při skladování ryb.

Mezi veřejností nepříliš známé otravy, se kterými se můžeme setkat i u nás, patří otrava spojená s konzumací tzv. pamakrely temné – máslové ryby. Příčinou je ester, k jehož štěpení nemá lidský organismus příslušný enzym. Po požití většího množství ryby (pro dospělého člověka se udává maximální množství asi 170g) se objevují nepříjemné zažívací obtíže –průjem spojený s vytékáním oranžové tekutiny. Příznaky se objevují zhruba do jednoho dne a mohou přetrvávat i několik dní.

Parazitární onemocnění známé v zemích, kde je v oblibě pojídání syrových „mořských plodů“, se nazývá anisakióza, původcem jsou larvální stádia nematodů (hlístic) Anisakis simplex. V lepším případě si postižený po několika dnech od konzumace vytáhne z krku nebo vykašle útvar podobný malé škrkavce. Častěji však nemoc začíná prudkými bolestmi břicha, nauzeou, zvracením. Terapie pak spočívá v endoskopickém odstranění parazitů. Toto onemocnění u nás ještě nebylo zaznamenáno, ale s rostoucí oblibou suši a sašimi nelze vyloučit, že se s ním v budoucnu setkáme i u nás. Účinným opatření v prevenci prakticky všech parazitárních onemocnění je zamražení mořských plodů a ryb na teplotu -18 °C.

K dalším pro nás exotickým onemocněním patří celá řada otrav z masa mořských ryb. Otrava ciguatoxinem vznikne požitím masa ryb, které mají jako součást své potravy prvoky Dinoflagellata. Tito prvoci jsou producenti toxinu, kterým rybám neublíží, ale hromadí se postupně v jejich mase, vnitřnostech a kůži. K toxickým rybám patří například barakuda, kanic a řada dalších. K mediálně známějším patří otrava tetrodotoxinem, tento typ vzniká po požití mořských ryb z čeledi ježíkovitých nebo čtverzubcovitých, například čtverzubce ježatého, známého spíše pod názvem Fugu. Konzumace těchto ryb je velmi populární v Japonsku, kde jsou připravovány v restauracích speciálně vyškolenými kuchaři, kteří dokáží odstranit nejjedovatější části ryby.

I maso bezobratlých (ústřice, slávky atd.) může být zdrojem bakteriálních i virových onemocnění (noroviry, Vibrio parahaemolyticus a další). Velmi rizikovým pokrmem mohou být v tomto případě syrové ústřice.

Konzumace ryb a mořských plodů je pro výživu člověka velmi důležitá, ale stejně jako u všech živočišných produktů je potřeba při jejich skladování a přípravě dodržovat základní hygienická pravidla, tedy především dodržet chladící řetězec a zabránit křížové kontaminaci potravin určených k přímé spotřebě.

Mgr. Havel Jakub, Ústí nad Orlicí 2017

Seminář pro potenciální žadatele o dotaci na programy podpory zdraví a prevence nemocí

Seminář, který je plánován na 4. 9. 2017 v Praze, si klade za cíl ozřejmit dotační program sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví na aktivity vedoucí k zvýšení zdravotní gramotnosti a ke zlepšení zdraví cílových skupin populace. Seminář je určen široké veřejnosti z řad politických představitelů samospráv, zastupitelů obcí, pracovníkům NNO, charitativních organizací, ředitelům škol a další pedagogům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, vedoucí představitelům podniků, novinářům věnujícím se podpoře zdraví a problematice veřejného zdravotnictví a dále fyzickým osobám, které mají zájem o realizaci komunitních projektů zaměřených na podporu zdravého životního stylu a prevenci infekčních a chronických neinfekčních (civilizačních) onemocnění u vybraných cílových skupin populace.

Pozvánka a bližší informace  ke stažení »Seminář_Dotacni_programy_4.9._2017

 

Léto a zmrzliny

IMG-20170614-WA0003

Nastalo nám krásné léto, ten správný čas pro letní botky, šaty, výlety…a hlavně čas zmrzlin. Taková vanilková točená zmrzlina je symbolem léta a prázdnin, ale může být též spojena se zdravotními riziky. Nemám teď na mysli bolení v krku, ale střevní problémy způsobené mikrobiální kontaminací.

Většina výrobců ve stáncích s točenou zmrzlinou používá výrobu tzv. studenou cestou. To znamená smíchání sypkých surovin s vodou (nebo již zakoupené tekuté směsi)  a nalití do pákového výrobníku zmrzliny. Tento proces výroby, ač se zdá jednoduchý, může být spojen s určitými riziky. Ta spočívají zejména v nedokonalé hygieně celého výrobního procesu. Výrobník je nutné dokonale čistit a dezinfikovat, rozebrat do posledního šroubku a těsnění. Každý zapomenutý zbytek směsi je živnou půdou pro růst nežádoucích mikroorganismů jako jsou kvasinky, plísně, Listeria monocytogenes, Salmonella, koagulázopozitivní stafylokoky a enterobacteriaceae. Zejména občas zvýšený počet enterobacteriaceae jakožto indikátorových ukazatelů fekálního znečištění svědčí o tom, že výrobci vždy nezvládají všechna rizika spojená s výrobou a jejich výrobek není vždy zcela bezpečný. Enterobacteriaceae, běžně zvané enterobakterie, je rodově i druhově početná čeleď zahrnující gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky, z nichž většina žije v trávicím traktu obratlovců jako přirozená součást mikroflóry střeva. Většina z nich je nepatogenních, neškodných, ale některé jsou podmíněně patogenní a některé druhy jsou nebezpečnými původci vážných i smrtelných nemocí. Protože enterobakterie žijící ve střevě se s výkaly dostávají do vnějšího prostředí, jejich přítomnost (například ve vodě nebo finálním výrobku) ukazuje na fekální znečistění. Mezi enterobakteriemi nalezneme také fakultativní patogeny, které způsobují onemocnění jen u oslabených jedinců, a vyloženě obligátně patogenní organismy, které způsobují závažná onemocnění lidí i zvířat.

Samozřejmě, aby zmrzlina byla bezpečná, je nutná i vysoká míra osobní hygieny zaměstnanců – mytí rukou, čistý pracovní oděv a … Znalosti!

Pracovníci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provádějí pravidelný dozor nad výrobci zmrzliny ve stáncích a v některých restauracích a odebírají vzorky zmrzlin jak k mikrobiologickému tak i chemickému testování. Výsledky laboratorních rozborů, prováděných  Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, svědčí o tom, že odebírané vzorky zmrzlin i např. ledových tříští ve většině případů vyhovují požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. A těch pár hříšníků, kdy byly ve vzorcích zjištěny vyšší počty enterobacteriaceae, ti se nad sebou budou muset zamyslet. Naštěstí jsou všechny vyráběné zmrzliny v našem kraji po dlouhá léta bez záchytu nebezpečných patogenů (např. Salmonelly).

Tak si nerušeně užijte léto a dobrou chuť!

zmrzlina

Eva Horká, Svitavy 2017

Foto archiv KHS

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 1. pololetí 2017

V prvním pololetí roku 2017 provedli pracovníci odboru hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 459 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 45 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 21 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 11 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků. Celkem bylo uloženo 89 pokut v celkové výši 229.500,- Kč. V 5 případech  byla činnost ze závažných důvodů pozastavena.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…