Aktuality

Informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb.

„Podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), se ve školách a školských zařízeních zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. § 32 odst. 2 zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanovilo výživové požadavky na potraviny, včetně potravin v tekuté podobě, tj. nápoje, nabízené ve školách a školských zařízeních.

Výše uvedené zmocnění bylo naplněno vyhláškou č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízeních. Vyhláška stanoví požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních v rámci prodeje, jímž se rozumí i nabízení balených, zabalených nebo i nebalených potravin v prostorách školy a školského zařízení, a to ať už za úplatu nebo v rámci reklamy – reklamních akcí – bezúplatně. Vyhláška se nevztahuje na školní stravování upravené vyhláškou č.  107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

K usnadnění aplikace požadavků na doplňkový prodej potravin, zejména požadavků stanovených v příloze k vyhlášce č. 282/2016 Sb. slouží informační materiál určený pro provozovatele bufetů a automatů na potraviny a nápoje ve školách a školských zařízeních s povinnou školní docházkou. V  materiálu jsou uvedeny přípustné tolerance při uvádění výživových hodnot a stanoví se hodnoty, do kterých ještě bude možné výživové hodnoty uvedené ve výživovém označení akceptovat. Nicméně je nutné důrazně doporučit nabídku těch potravin, které se co nejvíce přibližují hodnotám bez zohlednění přípustných tolerancí.

Informační materiál není materiálem konečným. Jedná se o materiál, který podléhá vývoji a bude aktualizován v návaznosti na praktické zkušenosti s aplikací vyhlášky nebo dalšími poskytnutými informacemi.“

Přílohy ke stažení:

  • vyhlaska_282_2016
  • informace_k_aplikaci_vyhlaska
  • vyzivova_oznacovani_tolarace_dokument_ek

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 3. čtvrtletí 2016

CR v kuchyni pod pracovním stolem

V měsících červenec – září 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 220 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 22 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 7 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 2 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 63 pokut v celkové výši 202.500,- Kč.

V 5 případech bylo nařízeno uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti z důvodu velice závažných nedostatků.


 

A nyní – jak to určitě vypadat nemá!

Radiátor v kuchyni

CR radiátor v kuchyni

Rozmražování masa

CR rozmrazování masa v restauraci

Strop ve skladu potravin

CR strop ve skladu potravin

Kuchyňská podlaha

CR v kuchyni

Kuchyňská podlaha

CR v kuchyni pod pracovním stolem

Tajemství pod kuchyňskými dřezy ukryté…

CR v kuchyni pod dřezy na nádobí

Strop ve skladu potravin

PA poškozený strop ve skladu potravin

Hrubá přípravna zeleniny

PA hrubá přípravna zeleniny a brambor

Když nerez, tak nerez…

PA ložné plochy v úseku mytí nádobí

Před kuchyní, za kuchyní…

PA manipulace s odpady - dvůr restaurace

WC personálu a zároveň šatna a úklidová komora

pc šatna a úklid v předsíni WC personálu

Přípravna zeleniny

pc prostor mytí zeleniny a mytí rukou obsluhy

WC personálu ve stánku se zmrzlinou

pc předsíň WC personálu

Stále WC personálu stánku se zmrzlinou

pc předsíň WC personálu zmrzlina

Výroba zmrzliny

pc příprava zmrzliny

Výroba zmrzliny

pc přípravna zmrzliny - nepořádek, špína pod pracovní plochou

Kancelář pana restauratéra

SV Kancelář restaurace

Lednice v motorestu

SV motorest lednice

Podlaha v motorestu

SV motorest podlaha v kuchyni

Těsnění lednic v motorestu

SV motorest tešnění lednice (1) SV motorest tešnění lednice (2)

Okno v kuchyni hospody a jeho žaluzie

SV pohostinství okno v kuchyni

Ve stánku v lednici…

UO Stánek (3)

Ve stánku občerstvení…

UO Stánek (1)

Ve stánku občerstvení

UO Stánek (2)

Koření a pracovní plocha ve stánku…

UO Stánek (4)

Pyramida výživy pro děti – nová!

CropperCapture[369]

Výživová pyramida

Představujeme novou výživovou pyramidu pro děti. Pyramida názorně popisuje vše, co by měla obsahovat denní strava dětí. Její nedílnou součástí je i pitný režim, kde významný podíl zaujímá voda. Porce nejsou vyjádřeny čísly, ale pěstí a dlaní. Vlastní pěst i dlaň máme vždy u sebe (a každý je máme jinak velké, stejně jako postavu či žaludek) a tak se můžeme hned zorientovat  zda máme naloženo málo či moc. To, co do každodenního jídelníčku nepatří, je znázorněno v zákeřné kostce. Inspirujte se a vytvořte dětem pestrý, zdravý a chutný jídelníček. Výživovou pyramidu lez využívat nejen ve školních jídelnách, ale především ji mohou využít i rodiče při přípravě svačinek dětem do škol.

Obrázek pyramidy (PDF)

Nabídka preventivních programů pro ZŠ

logo-putovani-za-zdrjidlem

Krajská hygienická stanice Pardubice ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí základním školám interaktivní programy primární prevence pod názvy programů „Putování za zdravým jídlem“ (pro 1. stupeň ZŠ) a „HOP- Hravě o pohlavně přenosných chorobách“ (pro 2. stupeň ZŠ). Realizace programů šk. rok 2016/2017 dle kapacitních možností. Více informací v nabídce » ke stažení (PDF).

logo-putovani-za-zdrjidlem CropperCapture[362]

 

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 2. čtvrtletí 2016

Staré Čívice

V měsících duben – červen 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 282 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 26 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 16 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 1 byla provedena v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 61 pokut v celkové výši 147.000,- Kč.
V 1 případě bylo na místě nařízeno uzavření provozovny  z důvodu velice závažných nedostatků a ve 3 případech bylo nařízeno provedení sanitárního úklidu.

Pracovníci HV KHS odebírali ve sledovaném období rybí pokrmy za účelem vyšetření histaminu a mikrobiologických ukazatelů, všechny vzorky vyhověly požadovaným limitům.
Byly odebírány zmrzliny a ledové tříště se zaměřením na mikrobiologickou čistotu a na obsah a značení barviv. V jednom případě bylo zjištěno používání potravinářského barviva ponceau 4R (E124), které se podle nařízení (EU) č. 232/2012 od 1. června 2013 pro výrobu nesmí používat. Provozovatelka si zákazu nebyla vědoma, barvivo do výrobků přidávala sama (nebylo obsaženo v originálním balení zmrzlinové směsi).
Tři vzorky zmrzlin nevyhověly v ukazateli enterobacteriaceae požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Ve sledovaném období posuzovali pracovníci oddělení hygieny výživy celkem 50 projektových dokumentací, týkajících se potravinářských podniků, a účastnili se 62 místních šetření za účelem uvedení staveb do provozu (cukrárny, občerstvení, kavárny, pizzerie apod.).

Kuchyň…

Chrudim – obsah lednice v kuchyni

Chrudim – pod výčepním pultem

Chrudim – předsíň personálního WC

Staré Čívice – kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice sklad restaurace

Staré Čívice šatna

Staré Čívice šatna

Prodejna Chvaletice – mrazící zařízení

Prodejna Chvaletice – přípravna

Prodejna Chvaletice sklad

Pardubice šatna personálu v baru

Lanškroun

Restaurace Letohrad

Jídelna Písečná

Jídelna Písečná

 

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.