Aktuality

Nutrivigilance – zdravotní bdělost nad potravinami

Objevila se u vás nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci potraviny? – TUTO SKUTEČNOST MŮŽETE OHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE FORMULÁŘE na » http://nutrivigilance.szu.cz/.

Od února 2015 je zpřístupněna široké veřejnosti beta verze webového portálu Nutrivigilance CZ pro hlášení nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci vybraných druhů potravin. V současnosti se CZVP zabývá jejich analýzou, hodnocením souvislostí a případnou zpětnou komunikací s cílem vyjasnit poskytnuté informace.bolest-bricha

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 2. čtvrtletí 2015

V měsících duben – červen 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 278 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 33 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 10 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 3 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.

Celkem bylo uloženo 84 pokut v celkové výši 244.000 Kč.
V sedmi případech bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem odstranění nejzávažnějších nedostatků a v 11 případech bylo nařízeno provedení sanitace.

Kuchyň

 

015 - kuchyň

Kuchyň

009 - kuchyň

Větrací mřížka v mrazícím zařízení

větrací mřížka mrazáku

Poklad v lednici…

lednice  ve skladu

Lednice ve výčepu

lednice ve výčepu

Přejete si zabalit s sebou? není problém máme dost menuboxů…

menuboxy ve sprše vedle WC

Hotelová kuchyň

Restaurace v hotelu - kuchyň

Šatna pro kuchaře

šatna

Šatna pro kuchaře

šatna 1

Šatna pro kuchaře

šatna 3

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Seminář „Jak vyučovat první pomoc“

metodika-PP

Dne 16. června se uskuteční v prostorách krajského úřadu seminář se zaměřením na nejdůležitější témata o první pomoci v teorii i v praktickém nácviku při modelových situacích.  Obsah semináře je koncipován v rozsahu nezbytném pro školní vzdělávací plány základních a středních škol.
Neváhejte využít možnost upevnit si znalosti a dovednosti o poskytování první pomoci včetně nácviku práce s automatickým defibrilátorem, lékárničkami a resuscitačním modelem pod vedením vysokoškolské pedagožky PhDr. Jitky Reissmannové, Ph.D. (katedra Výchovy ke zdraví, PeDf MU v Brně). Bližší informace naleznete zde » v pozvánce.

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v březnu 2015

V březnu 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 92 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 10 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 5 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů.
Celkem bylo uloženo 20 pokut v celkové výši 33.800 Kč.
Ve třech případech bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem úklidu a odstranění nejzávažnějších nedostatků.

VSTUP DO SKLEPAúklidová komora ve výdejně jídelpodlahaknedlíky chlazené na rampě, nechráněné proti kontaminacizamražené maso dodané do provozovny jako chlazené

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v únoru 2015

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

V únoru 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů. Netýká se školních a předškolních zařízení.
Celkem bylo uloženo 21 pokut v celkové výši 50.800 Kč.
V jednom případě byl nařízen sanitární úklid celé provozovny (zjištěn nepořádek, špína, plísně na stěnách) a dvakrát byla nařízena likvidace potravin (konkrétně potravin neznámého původu, potravin se změněnými vlastnostmi a potravin a pokrmů skladovaných po době spotřeby).

 

01 Chrudim šatna personálu

02 Chrudim v kuchyni

Chladící box před sanitací…

03 Chrudim chladící box

… a po sanitaci

04 Chrudim chladící box po sanitacei

Podlahy a stěny před sanitací…

05 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni

a po sanitaci…

06 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni po sanitaci

V jiné provozovně… vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo…

07 Chrudim vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo

a stav radiátoru v kuchyni…

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

Ještě jinde – výroba zmrzliny – přípravna:

09 Svitavy, skladování stavebního materiálu v přípravně zmrzliny

…a neoznačování načatého balení zmrzliny… asi to tak úplně jahodová nebyla… a kdy byla otevřena a dokdy má být spotřebována, to už dnes neví nikdo…

08 Svitavy představa o značení načatého balení zmrzliny

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Kontroly stravovacích zařízení leden 2015

Heřmanův Městec 013

V lednu 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 50 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů.
Celkem bylo uloženo 10 pokut v celkové výši 28.500,- Kč.
Ve dvou případech byla provozovna uzavřena vzhledem k závažnosti zjištěných závad (špína, nepořádek, myší trus, výskyt švábovitého hmyzu, prošlé potraviny, plíseň na stěnách) pro provedení nápravných opatření, ve třech případech byla nařízeno provedení sanitárního úklidu.

Chrudim 008Chrudim 007 Chrudim 006 Chrudim 005 Hlinsko 002 Heřmanův Městec 029 Heřmanův Městec 024 Heřmanův Městec 018 Heřmanův Městec 013 Heřmanův Městec 010 Heřmanův Městec 008 Heřmanův Městec 002 Česká Třebová 010 Česká Třebová 009

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.