Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 2. čtvrtletí 2016

Staré Čívice

V měsících duben – červen 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 282 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 26 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 16 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 1 byla provedena v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 61 pokut v celkové výši 147.000,- Kč.
V 1 případě bylo na místě nařízeno uzavření provozovny  z důvodu velice závažných nedostatků a ve 3 případech bylo nařízeno provedení sanitárního úklidu.

Pracovníci HV KHS odebírali ve sledovaném období rybí pokrmy za účelem vyšetření histaminu a mikrobiologických ukazatelů, všechny vzorky vyhověly požadovaným limitům.
Byly odebírány zmrzliny a ledové tříště se zaměřením na mikrobiologickou čistotu a na obsah a značení barviv. V jednom případě bylo zjištěno používání potravinářského barviva ponceau 4R (E124), které se podle nařízení (EU) č. 232/2012 od 1. června 2013 pro výrobu nesmí používat. Provozovatelka si zákazu nebyla vědoma, barvivo do výrobků přidávala sama (nebylo obsaženo v originálním balení zmrzlinové směsi).
Tři vzorky zmrzlin nevyhověly v ukazateli enterobacteriaceae požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Ve sledovaném období posuzovali pracovníci oddělení hygieny výživy celkem 50 projektových dokumentací, týkajících se potravinářských podniků, a účastnili se 62 místních šetření za účelem uvedení staveb do provozu (cukrárny, občerstvení, kavárny, pizzerie apod.).

Kuchyň…

Chrudim – obsah lednice v kuchyni

Chrudim – pod výčepním pultem

Chrudim – předsíň personálního WC

Staré Čívice – kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice kuchyň

Staré Čívice sklad restaurace

Staré Čívice šatna

Staré Čívice šatna

Prodejna Chvaletice – mrazící zařízení

Prodejna Chvaletice – přípravna

Prodejna Chvaletice sklad

Pardubice šatna personálu v baru

Lanškroun

Restaurace Letohrad

Jídelna Písečná

Jídelna Písečná

 

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

 

Kdo z potravinářů má povinnost oznámit na KHS činnost? A jak?

16-08-10

Povinnost oznámit písemně zahájení činnosti v provozovně stravovacích služeb, její ukončení a nebo změnu platí už více než 10 let. Přesto se neustále objevují provozovatelé, kteří dělají, že to slyší poprvé. Někteří z nich to poprvé neslyší, ale ani tak nedbají. Vzhledem k tomu, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje paragraf na uložení sankce za neplnění této povinnosti do výše 50.000,- Kč, je zde preventivně pro všechny provozovatele souhrn o této povinnosti.

Jedná se o oznámení provozovny stravovacích služeb na KHS, nikoliv o oznámení na živnostenském úřadě.

Oznamovací povinnost vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Citované nařízení určuje v čl. 6 odst. 2 povinnost provozovatelům potravinářských podniků oznámit každou provozovnu za účelem registrace pro možnost úřední kontroly, a rovněž oznámit jakoukoliv významnou změnu činnosti nebo uzavření provozovny.

Způsob oznámení je stanoven v § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

„Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště.“

Prakticky:

Otevíráte-li nějakou provozovnu nebo ji přebíráte od někoho jiného, vyplníte formulář o zahájení činnosti a pošlete na KHS.

Totéž učiníte v případě, že v této provozovně končíte – nebo v případě změny činnosti (začnete v hospodě nově prodávat zmrzlinu nebo v pátek grilovat, přestanete vařit a budete dovážet hotovky odjinud nebo naopak začnete rozvážet pokrmy apod.).

Jedete-li s mobilním stánkem s občerstvením na sezónu v létě k písáku nebo v zimě na sjezdovku, můžete rovnou oznámit od – do. Např. od 1.7.2016 do 30.9.2016. Příští rok ale musíte oznámit činost znovu.

A nyní pozor – to se v legislativě změnilo – oznamovací činnost se týká i krátkodobých akcí. Tedy jste-li stánkař a jezdíte po poutích, jarmarcích, po festivalech apod., vždy musíte tuto akci oznámit písemně na místně příslušnou KHS!

Provozování stravovacích služeb se hlásí VŽDY!!! na KHS, kde je vedena databáze provozoven (i když k vám na kontrolu chodí pracovníci ze SZPI a SVS).

A co jsou „stravovací služby“, to už tu zodpovězeno bylo – výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

„Pokrmem“ potom je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.

Tedy i pivnice, bary, kavárny, vinárny, stánky třeba s ledovou tříští nebo kávou, punčem apod., nejen pevné provozovny, ale i mobilní stánky, pulty, automaty.

Formulář na oznámení činnosti najdete zde.

 

páteční grilování

Jelínková KHS Pardubice

 

 

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 1. čtvrtletí 2016

sklad potravin

V měsících leden – březen 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 237 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 29 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 10 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 3 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 47 pokut v celkové výši 115.300,- Kč.
V 1 případě bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem odstranění nejzávažnějších nedostatků a v 6 případech bylo nařízeno provedení sanitace.

 

Kuchyně:

kuchyň3 za lednicí kuchyň1 kuchyň2   kuchyň4 kuchyň5 přípravna1 přípravna2 sklad potravin1 mrazící zařízení

Sklady potravin:

sklad potravin2 sklad potravin3 sklad potravin4

Termoobal na přepravu pokrmů:

termoobal pro přepravu pokrmů

Umývárna nádobí:

umývárna nádobí1

 

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Kampaň proti nadměrnému solení byla odstartována

CropperCapture[286]

Ministerstvo zdravotnictví ČR se od 29. 2. 2016 v návaznosti na mezinárodní akci „World Salt Awareness Week“ zapojilo do kampaně „SOLME S ROZUMEM“.  Kampaň upozorňuje na rizika plynoucí z nadměrné konzumace soli. Jedná se tak především o vysoký krevní tlak, náhlé mozkové příhody nebo infarkt myokardu. Kampaň cílí na školní jídelny, restaurace, výrobce potravin, ale samozřejmě i na širokou veřejnost. Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta říká „vydávám výzvu všem, kteří mohou přispět k boji proti nadměrné konzumaci soli“. Výzva, kterou naleznete » zde ke stažení « obsahuje konkrétní doporučení a podpůrné mechanismy ke snížení spotřeby soli. „Věřím, že společnými silami dosáhneme postupného snižování obsahu soli v potravinách a podpoříme zdravé návyky ve spotřebě soli u každého z nás,“ uzavírá Vladimír Valenta.

V Pardubickém kraji budou prostřednictvím KHS ve spolupráci s krajským úřadem vyzvány k účasti na této kampani všechny školní jídelny. Vybrané školy obdrží z dílny SZÚ metodické materiály pro žáky.

CropperCapture[286]

K dispozici ke stažení materiály v tiskové kvalitě k omezení spotřeby soli (zdroj, SZÚ):

Rizika soli_bufet

Kolik soli si naložit (4 str.)

Někdy méně znamená více (2 str.)

Solnička na stůl – pyramida

Užitečný odkaz na další edukační materiály o správné výživě » www.szu.cz.

Distribuce zdravotně edukačních materiálů

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem  jsou připraveny edukační materiály pro žáky škol, jejich rodiče i širší veřejnost na téma – správná výživa, jak má vypadat správná aktovka, problematika ADHD, problematika HIV/AIDS, prevence rakoviny prsu -samovyšetřování. Materiály budeme distribuovat prostřednictvím odborů školství obcí s rozšřenou působností dne 3.3. 2016, zejména však jsou určeny školám v programu Škola podporující zdraví. V případě individuálního zájmu o materiály se obracejte » zde.

Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese:http://www.szu.cz/publikace/publikace-tematicky-2

CropperCapture[280]