Rubriky

List of related pages

Don't forget to set alternative text.

Smart City

Don't forget to set alternative text.
I spend a lot of time walking around in the woods and talking to trees, and squirrels, and little rabbits and stuff.

Legislativa

Nejdůležitější právní předpisy, týkající se činnosti odboru hygieny obecné a komunální: Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky…

Z naší činnosti

Materiály z přednášek Zdravotní riziko manganu z pitné vody – 11. celostátní pracovní setkání oboru HOK k problematice vod“, listopad 2013, Karlova Studánka Riziko olova z pitné vody ve školských zařízeních – mezikrajská odborná konference pracovníků hygieny dětí a mladistvých, říjen 2013,…

Aktuality

Projekt WHO HRAPIE – nové vztahy expozice a účinku pro HRA znečištění ovzduší   Koncem roku 2013 byla publikována zpráva s výstupy projektu evropské úřadovny WHO „Health Risk of Air Pollution in Europe“ (HRAPIE), realizovaného s podporou EU. Uvádí nové doporučené vztahy…

Doporučené odkazy

Aktuální přehled kvality přírodních koupacích vod v ČR: www.koupacivody.cz Rady pro rodiče – zotavovací akce Aktualizované stanovisko SZÚ Praha ke kurzům koupání kojenců a batolat: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/plavani_kojencu_2011_aktualizace_03042013.pdf SZÚ Praha – hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/hodnoceni-zdravotniho-rizika-z-vodniho-lyzovani SZÚ Praha – koupání…

Hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení a řízení zdravotních rizik se v různé podobě promítá do většiny činností pracovníků KHS. Obecně se jedná o proces, kterým se v konkrétních situacích hodnotí podstata a pravděpodobnost nepříznivých účinků působení různých škodlivých faktorů fyzikální, chemické či biologické povahy na zdraví…