Distribuce zdravotně edukačních materiálů

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem  jsou připraveny edukační materiály pro žáky škol, jejich rodiče i širší veřejnost na téma – správná výživa, jak má vypadat správná aktovka, problematika ADHD, problematika HIV/AIDS, prevence rakoviny prsu -samovyšetřování. Materiály budeme distribuovat prostřednictvím odborů školství obcí s rozšřenou působností dne 3.3. 2016, zejména však jsou určeny školám v programu Škola podporující zdraví. V případě individuálního zájmu o materiály se obracejte » zde.

Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese:http://www.szu.cz/publikace/publikace-tematicky-2

CropperCapture[280]