Krajská hygienická stanice

Doporučení Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19

13.03.2020

Doporučení NRL FCM SZÚ pro prodej nebalených potravin a gastro provozovny po dobu vyhlášené pandemie COVID 19