Kampaň proti nadměrnému solení byla odstartována

Ministerstvo zdravotnictví ČR se od 29. 2. 2016 v návaznosti na mezinárodní akci „World Salt Awareness Week“ zapojilo do kampaně „SOLME S ROZUMEM“.  Kampaň upozorňuje na rizika plynoucí z nadměrné konzumace soli. Jedná se tak především o vysoký krevní tlak, náhlé mozkové příhody nebo infarkt myokardu. Kampaň cílí na školní jídelny, restaurace, výrobce potravin, ale samozřejmě i na širokou veřejnost. Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta říká „vydávám výzvu všem, kteří mohou přispět k boji proti nadměrné konzumaci soli“. Výzva, kterou naleznete » zde ke stažení « obsahuje konkrétní doporučení a podpůrné mechanismy ke snížení spotřeby soli. „Věřím, že společnými silami dosáhneme postupného snižování obsahu soli v potravinách a podpoříme zdravé návyky ve spotřebě soli u každého z nás,“ uzavírá Vladimír Valenta.

V Pardubickém kraji budou prostřednictvím KHS ve spolupráci s krajským úřadem vyzvány k účasti na této kampani všechny školní jídelny. Vybrané školy obdrží z dílny SZÚ metodické materiály pro žáky.

CropperCapture[286]

K dispozici ke stažení materiály v tiskové kvalitě k omezení spotřeby soli (zdroj, SZÚ):

Rizika soli_bufet

Kolik soli si naložit (4 str.)

Někdy méně znamená více (2 str.)

Solnička na stůl – pyramida

Užitečný odkaz na další edukační materiály o správné výživě » www.szu.cz.