Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 1. pololetí 2017

V prvním pololetí roku 2017 provedli pracovníci odboru hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 459 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 45 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 21 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 11 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků. Celkem bylo uloženo 89 pokut v celkové výši 229.500,- Kč. V 5 případech  byla činnost ze závažných důvodů pozastavena.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…