Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 2. čtvrtletí 2016

V měsících duben – červen 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 282 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 26 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 16 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 1 byla provedena v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 61 pokut v celkové výši 147.000,- Kč.
V 1 případě bylo na místě nařízeno uzavření provozovny  z důvodu velice závažných nedostatků a ve 3 případech bylo nařízeno provedení sanitárního úklidu.

Pracovníci HV KHS odebírali ve sledovaném období rybí pokrmy za účelem vyšetření histaminu a mikrobiologických ukazatelů, všechny vzorky vyhověly požadovaným limitům.
Byly odebírány zmrzliny a ledové tříště se zaměřením na mikrobiologickou čistotu a na obsah a značení barviv. V jednom případě bylo zjištěno používání potravinářského barviva ponceau 4R (E124), které se podle nařízení (EU) č. 232/2012 od 1. června 2013 pro výrobu nesmí používat. Provozovatelka si zákazu nebyla vědoma, barvivo do výrobků přidávala sama (nebylo obsaženo v originálním balení zmrzlinové směsi).
Tři vzorky zmrzlin nevyhověly v ukazateli enterobacteriaceae požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Ve sledovaném období posuzovali pracovníci oddělení hygieny výživy celkem 50 projektových dokumentací, týkajících se potravinářských podniků, a účastnili se 62 místních šetření za účelem uvedení staveb do provozu (cukrárny, občerstvení, kavárny, pizzerie apod.).Kuchyň…Chrudim – obsah lednice v kuchyniChrudim – pod výčepním pultemChrudim – předsíň personálního WCStaré Čívice – kuchyňStaré Čívice kuchyňStaré Čívice kuchyňStaré Čívice kuchyňStaré Čívice sklad restauraceStaré Čívice šatnaProdejna Chvaletice – mrazící zařízeníProdejna Chvaletice – přípravnaProdejna Chvaletice skladPardubice šatna personálu v baruLanškrounRestaurace LetohradJídelna PísečnáJídelna Písečná

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.