Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 4. čtvrtletí 2016

V měsících říjen – prosinec 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 206 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 15 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 3 kontroly byly provedeny na základě podnětu občanů a 5 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.

Celkem bylo uloženo 40 pokut v celkové výši 110.000,- Kč.

V 1 případě byl nařízen zákaz používání pitné vody pro mikrobiologickou závadnost.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…