Přehled koupališť v okrese Pardubice

Rybník Hluboký

PA Rybnik Hluboky

Rybník Hluboký leží v příjemném lesnatém prostředí cca ve vzdálenosti 2 km od města Holice v Čechách. Rozloha rybníku je cca 10 ha, maximální hloubka je 2,5m.

Kvalita vody je charakteristická sníženou průhledností v důsledku bahnitého dna rybníku. Rybník Hluboký je mimo rekreační funkce využíván i jako rybochovný. Provádí se zde přikrmování ryb (březen – říjen) a aplikace dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv (celoročně). Pláže v délce cca 250 m jsou travnaté s pozvolným vstupem do vody, dno je písčité až bahnité. V těsné blízkosti se nachází autocamping s veškerým vybavením (restaurace, WC, sprchy). K dispozici je tobogán s dojezdem do rybníku.

Poslední informace:

  • 24. 08. 2020Obrázek stavusnížená průhlednost vody vzhledem k charakteru dna rybníka
  • 27. 07. 2020Obrázek stavusnižená průhlednost vody vzhledem k charakteru dna rybníka
  • 29. 06. 2020Obrázek stavusnížená průhlednost vody vzhledem k charakteru dna rybníka
» Více informací a další záznamy o stavu vody

Mohlo by Vás zajímat:

Písník Mělice

PA Pisnik Melice

Přírodní vodní plocha vznikla těžbou štěrkopísku o rozloze 337 100 m2 v k.ú. Lohenice, cca 5 km od města Přelouče. Štěrkovištní jezero je bez přítoku a odtoku povrchové vody s proudovým systémem podzemní vody s písčitým dnem. Okolí písníku tvoří borové lesy. Voda je čirá, bez známek znečištění, v období od roku 2004 – 2011 nebyl důvod k zákazu koupání. Pláž v celkové délce 1800 m je písčitá s pozvolným vstupem do vody. K dispozici jsou ekologická WC a stánky s občerstvením. V místě je škola vodního lyžování.

Poslední informace:

  • 24. 08. 2020Obrázek stavu 
  • 27. 07. 2020Obrázek stavu 
  • 29. 06. 2020Obrázek stavu 
» Více informací a další záznamy o stavu vody

Mohlo by Vás zajímat:

Písník Březhrad

PA Pisnik Brezhrad

Koupací oblast leží při státní silnici Pardubice – Hradec Králové v blízkosti obce Opatovice nad Labem. Jedná se o štěrkovištní jezero bez přítoku a odtoku povrchové vody s proudovým systémem podzemní vody s písčitým dnem a hloubkou 8-12 m. Plocha nádrže je 30 ha.

Voda je čirá, bez známek znečištění, nikdy se nevyskytl důvod k zákazu koupání.

Pláže v celkové délce 2100 m jsou písčité s pozvolným vstupem do vody. K dispozici jsou stánky s občerstvením.

Poslední informace:

  • 24. 08. 2020Obrázek stavu 
  • 27. 07. 2020Obrázek stavu 
  • 29. 06. 2020Obrázek stavu 
» Více informací a další záznamy o stavu vody

Mohlo by Vás zajímat: