Přehled koupališť v okrese Svitavy

Rybník Rosnička

rosnicka-410

Rybník Rosnička leží v příměstské rekreační oblasti města Svitavy v blízkosti zahrádkářské kolonie a je využíván i ke sportovnímu rybaření. Je napájen řekou Svitavou. Má plochu 15,5 ha, dno má ve větší části rybníka rašelinný podklad. Kvalita vody je charakteristická sníženou průhledností vlivem vlivem bahnitého dna rybníka a intenzivního oživení fytoplanktonem v důsledku vysokého přísunu živných látek a malého průtoku vody. Ke konci sezóny se v některých letech kvalita vody zhoršuje v důsledku většího rozvoje sinic. Vývoj kvality vody je proto třeba sledovat.

Menší pláž je travnatá s pozvolným vstupem do vody, je vybavena sprchami. U pláže je letní restaurace se záchody.

Poslední informace:

  • 10. 09. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. V mikroskopickém nálezu četně Chlorococcales, penátní rozsivky, krásnoočka. Hojné nálezy sinic - tenká vláknitá sinice do 2 um a Planktothrix sp. Průhlednost 0,4 m.
  • 27. 08. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Hojné nálezy sinic - tenká vláknitá sinice do 2 um a Planktothrix sp. Průhlednost 0,5 m.
  • 13. 08. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Nálezy sinic - tenká vláknitá sinice do 2 um, Planktothrix sp., Aphanizomenon sp., ojediněle Pseudanabaena sp. Průhlednost 0,45 m.
» Více informací a další záznamy o stavu vody

Mohlo by Vás zajímat:

Zaznamenali jste zdravotní problémy v důsledku s koupáním? Informujte nás zde...

VN Březina

brezina

Přírodní vodní plocha s travnatými plochami na okraji obce Březina. je napájena zatrubněným náhonem čistou vodou z bezejmenné vodoteče, jímající vodu převážně z přepadu zdroje pitné vody „Pekelná zmola“. Napouští se vždy na jaře na přelomu května a června, napouštění trvá cca 10 dní. Vypouští se po ukončení letní sezóny v září.

Voda je čirá, bez známek znečištění, nikdy se nevyskytl důvod k zákazu koupání. Hloubka maximální 3 m u výpustního objektu, minimální 0,4 m u náhonu, průměrná 1,4 m.

K dispozici jsou záchody, sprcha, stánek s občerstvením.

Poslední informace:

  • 27. 08. 2018Obrázek stavuPrůhlednost vody 2,65 m.
  • 30. 07. 2018Obrázek stavuPrůhlednost vody 3,07 m.
  • 02. 07. 2018Obrázek stavuPrůhlednost vody 3,09 m.
» Více informací a další záznamy o stavu vody

Mohlo by Vás zajímat:

Zaznamenali jste zdravotní problémy v důsledku s koupáním? Informujte nás zde...