Koupaliště: Rybník Rosnička

rosnicka-410

Rybník Rosnička leží v příměstské rekreační oblasti města Svitavy v blízkosti zahrádkářské kolonie a je využíván i ke sportovnímu rybaření. Je napájen řekou Svitavou. Má plochu 15,5 ha, dno má ve větší části rybníka rašelinný podklad. Kvalita vody je charakteristická sníženou průhledností vlivem vlivem bahnitého dna rybníka a intenzivního oživení fytoplanktonem v důsledku vysokého přísunu živných látek a malého průtoku vody. Ke konci sezóny se v některých letech kvalita vody zhoršuje v důsledku většího rozvoje sinic. Vývoj kvality vody je proto třeba sledovat.

Menší pláž je travnatá s pozvolným vstupem do vody, je vybavena sprchami. U pláže je letní restaurace se záchody.

Stav

Datum měřeníPopis
10. 09. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. V mikroskopickém nálezu četně Chlorococcales, penátní rozsivky, krásnoočka. Hojné nálezy sinic - tenká vláknitá sinice do 2 um a Planktothrix sp. Průhlednost 0,4 m.
27. 08. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Hojné nálezy sinic - tenká vláknitá sinice do 2 um a Planktothrix sp. Průhlednost 0,5 m.
13. 08. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Nálezy sinic - tenká vláknitá sinice do 2 um, Planktothrix sp., Aphanizomenon sp., ojediněle Pseudanabaena sp. Průhlednost 0,45 m.
30. 07. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Hojný výskyt sinic, dominantní nálezy sinic - Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon sp., Planktolyngbya s. a tenká vláknitá sinice do 2 um. V menším množství nálezy sinic Microcystis sp. Průhlednost 0,1 m.
16. 07. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Hojný výskyt sinic, dominantní nálezy sinic - Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon sp., Planktolyngbya sp, Planktothrix sp. Průhlednost 0,2 m.
02. 07. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Hojný výskyt sinic, dominantní nálezy sinic - Cuspidothrix issatschenkoi, Aphanizomenon sp. V menším množství nálezy sinic Planktolyngbya sp., Microcystis sp., Coelomoron sp. Průhlednost 0,2 m.
25. 06. 2018Obrázek stavuZákaz koupání. Hojný výskyt sinic. Při břehu se vyskytují slabší přihladinové shluky sinic. Průhlednost 0,25 m.
18. 06. 2018Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Nálezy sinic překročily limity III. stupně hodnocení. Průhlednost 0,35 m.
11. 06. 2018Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem). Průhlednost 0,35 m. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity II. stupně. Pozorovatelný výskyt sinic.
04. 06. 2018Obrázek stavuMírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Průhlednost 0,35 m. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity I. stupně. Pozorovatelný výskyt sinic.
04. 09. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,35 m.
28. 08. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,31 m.
21. 08. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,3 m. Výskyt vodního květu sinic, dominují sinice rodu Planktolyngbya sp. a Aphanizomenon sp.
14. 08. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,25 m. Výskyt vodního květu sinic, dominují sinice Aphanizomenon sp.
07. 08. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,3 m. Pozorovatelný výskyt vodního květu sinic.
31. 07. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Nálezy sinic a chlorofylu-a překračují limity III. stupně hodnocení, pozorovatelný je vodní květ. Průhlednost 0,3 m.
24. 07. 2017Obrázek stavuZákaz koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity III. stupně hodnocení, pozorovatelný je vodní květ. Průhlednost 0,25 m.
17. 07. 2017Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity III. stupně hodnocení, pozorovatelný je vodní květ. Průhlednost 0,3 m.
10. 07. 2017Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko (nevhodné pro koupání dětí, těhotných žen, alergiků a osob s oslabeným imunitním systémem). Nálezy sinic (dominují sinice tvořící vodní květ Aphanizomenon sp.) a chlorofylu-a překročily limity II. stupně hodnocení. Průhlednost 0,4 m.
26. 06. 2017Obrázek stavuMírně zvýšené hodnoty chlorofylu-a jsou způsobeny celkovým biologickým oživením. V mikroskopickém obraze se vyskytují zelené řasy (Volvocales, Chlorococcales), penátní rozsivky, krásnoočka atd. V menším množství buňky sinic Planktolyngbya sp., atd., které nepřesahují I. stupeň hodnocení. Průhlednost 0,36 m.
12. 06. 2017Obrázek stavuMírně zvýšené hodnoty chlorofylu-a jsou způsobeny celkovým biologickým oživením. V mikroskopickém obraze se vyskytují zelené řasy, penátní rozsivky, krásnoočka atd. Průhlednost 0,5 m.
29. 05. 2017Obrázek stavuMírně zvýšené hodnoty chlorofylu-a jsou způsobeny celkovým biologickým oživením, četně zelené řasy, rozsivky, obrněnky atd. Průhlednost 0,4 m.
05. 09. 2016Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,25 m. Pozorovatelný výskyt vodního květu sinic.
29. 08. 2016Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,2 m. Hojný výskyt vodního květu sinic.
22. 08. 2016Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,2 m. Hojný výskyt vodního květu sinic.
15. 08. 2016Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,25 m. Hojný výskyt vodního květu sinic.
08. 08. 2016Obrázek stavuZákaz koupání. Masový výskyt vodního květu sinic.
01. 08. 2016Obrázek stavuPozorovatelný vodní květ sinic, v mikroskopickém obraze dominují vláknité sinice Aphanizomenon sp. a zelené řasy. Průhlednost 0,3 m. Zákaz koupání.
25. 07. 2016Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Nálezy sinic (dominují vláknité sinice Aphanizomenon sp., Planktolyngbya sp.) a chlorofylu-a překračují limity III. stupně hodnocení. Průhlednost 0,35 m. Zákaz koupání.
18. 07. 2016Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity III. stupně hodnocení. Průhlednost 0,35 m.
11. 07. 2016Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko (nevhodné pro koupání dětí, těhotných žen, alergiků a osob s oslabeným imunitním systémem). Nálezy sinic (dominují sinice Aphanizomenon sp.) a chlorofylu-a překročily limity II. stupně hodnocení. Průhlednost 0,35 m.
27. 06. 2016Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko (nevhodné pro koupání dětí, těhotných žen, alergiků a osob s oslabeným imunitním systémem). Nálezy sinic (dominují sinice Aphanizomenon sp. ) a chlorofylu-a překročily limity II. stupně hodnocení. Průhlednost 0,35 m.
13. 06. 2016Obrázek stavuMírně zvýšené hodnoty chlorofylu jsou způsobeny celkovým biologickým oživením, hojně zelené řasy. Průhlednost 0,55 m.
30. 05. 2016Obrázek stavuMírně zvýšené hodnoty chlorofylu jsou způsobeny celkovým biologickým oživením, masivně zelené řasy. Průhlednost 0,5 m.
07. 09. 2015Obrázek stavuPrůhlednost 0,3 m. Zákaz koupání.
31. 08. 2015Obrázek stavuPozorovatelný vodní květ sinic, v mikroskopickém obraze výskyt masivně Aphanizomenon sp., Planktothrix sp., Microcystis sp., Woronichinia naegeliana ojediněle. Průhlednost 0,3 m. Zákaz koupání.
24. 08. 2015Obrázek stavuPozorovatelný vodní květ sinic, v mikroskopickém obraze výskyt masivně Aphanizomenon sp., Dolichospermum sp., Woronichinia naegeliana ojediněle. Průhlednost 0,2 m. Zákaz koupání.
17. 08. 2015Obrázek stavuPozorovatelný vodní květ sinic, v mikroskopickém obraze výskyt masivně rozpadající se Aphanizomenon sp., Dolichospermum.Průhlednost 0,3 m. Zákaz koupání.
10. 08. 2015Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity III. stupně hodnocení. Průhlednost 0,3 m.
27. 07. 2015Obrázek stavuZvýšené hodnoty chlorofylu, průhlednost 0,45 m. Dle očekávaného vývoje počasí - horké dny lze předpokládat zhoršování jakosti vody.
13. 07. 2015Obrázek stavuZvýšené hodnoty chlorofylu jsou způsobeny celkovým biologickým oživením. Průhlednost 0,5 m.
29. 06. 2015Obrázek stavuPrůhlednost 0,55 m.
15. 06. 2015Obrázek stavuZvýšené hodnoty chlorofylu jsou způsobeny celkovým biologickým oživením. Průhlednost 0,55 m.
01. 06. 2015Obrázek stavuMírně zvýšené hodnoty chlorofylu jsou způsobeny celkovým biologickým oživením. Průhlednost 0,7 m.
01. 09. 2014Obrázek stavuV mikroskopickém obraze masový výskyt sinic Aphanizomenon issatschenkoi. Průhlednost 0,2 m. Zákaz koupání.
25. 08. 2014Obrázek stavuV mikroskopickém obraze zelené řasy, krásnoočka, centrální a penátní rozsivky, obrněnky (Ceratium hirundinella) a skrytěnky, masový výskyt sinic Aphanizomenon issatschenkoi. Průhlednost 0,25 m. Zákaz koupání.
18. 08. 2014Obrázek stavuZákaz koupání. Průhlednost 0,3 m.
11. 08. 2014Obrázek stavuBez vodního květu sinic, v mikroskopickém obrazu masový výskyt sinic Aphanizomenon issatschenkoi.Průhlednost 0,3 m. Zákaz koupání.
04. 08. 2014Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity III. stupně hodnocení. Průhlednost 0,33 m.
28. 07. 2014Obrázek stavuVoda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko (nevhodné pro koupání dětí, těhotných žen, alergiků a osob s oslabeným imunitním systémem). Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity II. stupně.
21. 07. 2014Obrázek stavuMírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Průhlednost 0,5 m. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity I. stupně.
07. 07. 2014Obrázek stavuPrůhlednost 0,6 m.
23. 06. 2014Obrázek stavu 
09. 06. 2014Obrázek stavuPrůhlednost 0,7 m.
26. 05. 2014Obrázek stavuNezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Po koupáni je vhodné se osprchovat. Průhlednost 0,6 m.
02. 09. 2013Obrázek stavukvalita vody se mírně zlepšila, průhlednost vody 0,65 m, četný fytoplankton s nízkým zastoupením sinic, po koupání se doporučuje osprchovat
27. 08. 2013Obrázek stavu 
19. 08. 2013Obrázek stavu 
13. 08. 2013Obrázek stavu 
05. 08. 2013Obrázek stavu 
22. 07. 2013Obrázek stavu 
08. 07. 2013Obrázek stavu 
24. 06. 2013Obrázek stavu 
10. 06. 2013Obrázek stavu 
27. 05. 2013Obrázek stavu 
27. 08. 2012Obrázek stavu 
20. 08. 2012Obrázek stavu 
13. 08. 2012Obrázek stavu 
06. 08. 2012Obrázek stavu 
23. 07. 2012Obrázek stavu 
09. 07. 2012Obrázek stavu 
25. 06. 2012Obrázek stavu 
28. 05. 2012Obrázek stavu 
05. 09. 2011Obrázek stavu 
22. 08. 2011Obrázek stavu 
08. 08. 2011Obrázek stavu 
25. 07. 2011Obrázek stavu 
11. 07. 2011Obrázek stavu 
27. 06. 2011Obrázek stavu 
13. 06. 2011Obrázek stavu 
30. 05. 2011Obrázek stavu 
06. 09. 2010Obrázek stavu 
23. 08. 2010Obrázek stavu 
09. 08. 2010Obrázek stavu 
26. 07. 2010Obrázek stavu 
12. 07. 2010Obrázek stavu 
28. 06. 2010Obrázek stavu 
14. 06. 2010Obrázek stavu 
31. 05. 2010Obrázek stavu 
24. 08. 2009Obrázek stavu 
10. 08. 2009Obrázek stavu 
27. 07. 2009Obrázek stavu 
13. 07. 2009Obrázek stavu 
29. 06. 2009Obrázek stavu 
15. 06. 2009Obrázek stavu 
01. 06. 2009Obrázek stavu 
18. 05. 2009Obrázek stavu 

Mohlo by Vás zajímat:

Zaznamenali jste zdravotní problémy v důsledku s koupáním? Informujte nás zde...