Odbor hygieny obecné a komunální

Pracovníci odboru HOK KHS Pardubického kraje se zabývají hlavně těmito činnostmi:

Výkon státního zdravotního dozoru* (kontroly plnění povinností podnikajících osob k ochraně veřejného zdraví, schvalování provozních řádů, šetření stížností):

  • Zásobování pitnou vodou (veřejné vodovody a komerčně využívané studny) a teplou vodou
  • Koupací oblasti, koupaliště, bazény, sauny
  • Služby v péči o tělo
  • Vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
  • Ubytovací zařízení
  • Dodržování hygienických limitů hluku a vibrací v mimopracovním prostředí
  • Pohřební služby

Více zde