Odbor hygieny obecné a komunální

Aktuality

  • Projekt WHO HRAPIE – nové vztahy expozice a účinku pro HRA znečištění ovzduší  

Koncem roku 2013 byla publikována zpráva s výstupy projektu evropské úřadovny WHO „Health Risk of Air Pollution in Europe“ (HRAPIE), realizovaného s podporou EU. Uvádí nové doporučené vztahy expozice a účinku pro cost-benefit analýzy znečištění ovzduší klíčovými polutanty. Pro potřebu hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší umožňují aktualizaci doposud používané metodiky HIA z programu WHO CAFE (Clean Air for Europe) z roku 2005. Zpráva projektu je uvedena na webové stránce WHO na adrese:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project,-Recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-analysis-of-particulate-matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide.pdf?ua=1

  • Dopravní hluk a riziko kardiovaskulárních onemocnění – souhrn současných poznatků

Komplexní pohled na kardiovaskulární riziko expozice dopravnímu hluku od vysvětlení fyziologických reakcí na hlukové podněty až ke kvantitativním vztahům expozice a účinku, odvozeným na základě nejnovějších meta-analýz epidemiologických studií, podává souhrnný článek předních expertů na hlukovou problematiku, nedávno publikovaný v European Heart Journal. Za zmínku stojí zejména snížení dosavadní předpokládané prahové hladiny hluku ze silniční dopravy pro riziko ischemické choroby srdeční a zdůraznění významu noční hlukové expozice. Cenná je i aktuální rozsáhlá bibliografie prací, vztahujících se k dané problematice. Článek je volně přístupný na adrese: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/09/eurheartj.ehu030.full

  • HRA expozice hluku – příprava nové směrnice WHO

V rámci přípravy nové směrnice WHO pro hluk v životním prostředí v Evropě (WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region) byla provedena systematická vyhodnocení publikovaných epidemiologické studií, zkoumajících různé účinky hluku na zdraví. Jejich cílem byla aktualizace existujících vztahů expozice a účinku a zhodnocení kvality jejich důkazů. Výsledky těchto kritických vyhodnocení, nejvíce užitečné pro HRA hluku, byly publikovány v loňském a letošním roce a jsou dostupné na těchto adresách:

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic Review on Environmental Noise and Cardiovascular and Metabolic Effects: A Summary (http://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/379)

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic Review on Environmental Noise and Annoyance (http://www.mdpi.com/1660-4601/14/12/1539)

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep (http://www.mdpi.com/1660-4601/15/3/519)

  • Aktualizace autorizačního návodu SZÚ k HRA expozice chemickým látkám z pitné vodyKe dni 16.4.2018 byl aktualizován AN 16/04 na verzi 5 a je k dispozici na adrese: http://www.szu.cz/uploads/documents/ska/autorizace/AN16_04_voda.pdfProti verzi 4 bylo upraveno hodnocení rizika manganu z pitné vody (už se nepřipočítává dietární přívod), aktualizovaly se referenční hodnoty a zdroje dat u některých pesticidů, nově se zařadil hexazinon a autorizované osoby jsou upozorněny na možnost využití novějších expozičních faktorů EPA pro některé citlivé skupiny populace a na správný vzorec výpočtu celoživotní průměrné dávky. Dodatečně byla ke dni 10.7.2018 doplněna referenční hodnota pro HRA uranu v případech dočasného stanovení mírnějšího hygienického limitu.