Zkoušky znalosti hub

Přihlášku ke zkouškám najdete ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA

Podklady pro zkoušky:

Vyhláška 157/2003 Sb. – část HOUBY:

– požadavky pro houby, členění, označování, jakost, uvádění do oběhu

– Příloha 13 – seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely

– Příloha 14 – Členění na skupiny a podskupiny

Výpis ze zákona 110/1997 Sb.:

– Odborná a zdravotní způsobilost, osvědčení a jeho platnost

Vyhláška 475/2002 Sb. o zkoušce znalosti hub:

– Náležitosti žádosti, vlastní zkouška, osvědčení

– Příloha 2 – seznam rozlišovaných jedovatých hub

Zákon 258/2000 Sb. – výpis:

– Povinnost provozovatele stravovacích služeb, používajícího k přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru

Informace o termínech zkoušek:

– Podzim 2019

– Léto 2019

– Jaro 2019

– Zima 2019

Podzim 2018

– Letní termín 2018

Jarní termín 2018

Podzimní termín 2017