Krajská hygienická stanice

Problematika hygieny výživy

Problematika hygieny výživy

Pracovníci oddělení hygieny výživy vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

  • v provozovnách stravovacích služeb
  • ve všech typech potravinářských podniků
  • vyjádření a závazná stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona
  • Další činnosti

Více zde…