Oznámení o stěhování územního pracoviště v Ústí nad Orlicí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích oznamuje, že od 18. do 22. března  2019 dochází ke stěhování sídla územního pracoviště v Ústí nad Orlicí.
Nová adresa: Smetanova 43,  562 01 Ústí nad Orlicí.
Z výše uvedeného důvodu bude v těchto dnech prakticky zcela vyloučen provoz KHS v Ústí nad Orlicí, a to včetně datových a hlasových služeb. V nejnutnějších případech kontaktujte kterékoliv územní pracoviště KHS Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy a Pardubice), jejich provoz nebude omezen.