Krajská hygienická stanice

Oznámení o úředních hodinách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 dochází s účinností od 20. dubna 2020 ke stanovení úředních hodin Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (pracovišť Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí) následovně:

pondělí:           08:00-11:00 a 13:30-17:00 hodin

středa:             08:00-11:00 a 13:30-17:00 hodin

Pro komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích žádáme veřejnost, aby nadále upřednostnila před osobním kontaktem, ve všech případech, kdy je to možné, telefonické kontakty či elektronickou cestu:

adresa elektronické podatelny: elektronicka.podatelna@khspce.cz, sekretariat@khspce.cz

ID datové schránky KHS Pardubického kraje: 23wai86