Poskytnutí informace Covid19

Na základě žádostí o informace poskytuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na internetové stránky, kde jsou tyto informace zveřejněny:

1) Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prehled-kontrol-khs-opatreni-covid19/

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/PAK

2) Internetové stránky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích: