Prázdniny a kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji

V letních měsících byl náš dozor zaměřen hodně na zmrzliny a na stánky v rekreačních oblastech, ale kontroly probíhaly i v jiných typech provozoven stravovacích služeb.

Výroba a prodej zmrzliny byly kontrolovány v 52 provozovnách, odebráno bylo 51 vzorků, z toho 22 jich bylo závadných. Ve všech případech se jednalo o bakterie čeledi enterobacteriaceae, které svědčí o porušování osobní či provozní hygieny, o chybách v technologii přípravy zmrzliny, o nedostatečné sanitaci v provozovně či výrobníku zmrzliny.

Celkem bylo o prázdninách uloženo 42 pokut ve výši 103.500 Kč, v 5 případech byly drobné závady řešeny domluvou. V případě závadných vzorků zmrzlin bylo 9x nařízeno provedení sanitárních opatření a 12x byla pozastavena výroba a prodej závadné zmrzliny. V jednom případě byla pozastavena veškerá činnost v cukrárně, která byla otevřena bez jakéhokoliv posouzení ze strany KHS či stavebního úřadu – a ve které nebyly vytvořeny základní podmínky pro osobní hygienu zaměstnanců ani pro provozní hygienu a ještě k tomu byl zjištěn i nedostatečný úklid. Celá věc je řešena ve správním řízení.

Na výrobu a prodej zmrzliny jsou poměrně vysoké hygienické nároky, jak ale vidno zříti není tomu tak všude.

Libo-li zmrzlinu z těchto podmínek?

Ve všech provozovnách musí být podlahy, stěny, stropy a zařizovací předměty hladké, čistitelné a čisté. Na to nepamatovali například tito provozovatelé:

Největší tma bývá pod svícnem, v tomto případě i v kuchyni pod pracovním stolem.
V téhle garáži mělo zůstat auto, pro skladování potravin se opravdu nehodí…

V provozovně musí být šatna, úklidová komora, záchod pro personál – vše čisté, uklizené, použitelné, vše na svých místech. Ne jako tady:

Šatna personálu v kavárně
K výlevce v úklidové komoře musí být zavedena i teplá voda!
V kabině WC má být záchodová mísa. Nikoliv toto všechno.
Boty mají být v šatně a ne v kuchyni.

Toto překvapilo. Potraviny a pokrmy se mohou dávat pouze do nádob určených pro styk s potravinami. Což nejsou klasické bedny z IKEA. V tomto případě překvapilo i to, že v těchto „nepotravinářských“ bednách dával kuchař jídlo zcela bezstarostně i do konvektomatu. To opravdu nelze.

O prázdninách neodpočívali ani projektanti a stavebníci, pracovníci oddělení hygieny výživy v kraji se vyjadřovali k 18 projektovým dokumentacím a zúčastnili se 33 šetření za účelem uvedení nějakého potravinářského podniku do provozu. Za zmínku stojí například otevření hezky zrekonstruované restaurace v Chocni.

Foto: KHS

Odbor hygieny výživy a PBU KHS 2022

Další výsledky kontrol ZDE.