Prevence nádorů prsu s nácvikem samovyšetření

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali MUDr. Ivaně Hrnčířové z Mamodiagnostického centra Pardubice, s.r.o. za věcný dar, který nám umožní v roce 2017 edukovat veřejnost v prevenci nádoru prsu s nácvikem samovyšetřování. Nabídka preventivních programů bude učiněna začátkem roku 2017 oslovením odborů sociálních věcí městských úřadů. Předpokládáme zapojení klubů maminek a dalších organizací. V případě zájmu se mohou organizace již nyní obracet zde.

croppercapture396