Prevence nádorů prsu v 02

GRAF-CA prsu

Dne 1. června jsme se zúčastnili v O2 Dne zdraví, který firma pořádala pro své zaměstnance. Mamologickou poradnu jsme zajišťovali ve spolupráci s primářkou Mamodiagnostického centra v Pardubicích MUDr. Ivanou Hrnčířovou. Poradit se jak se efektivně chránit před rakovinou prsu nebo osobně konzultovat svůj problém přišlo na 30 žen. Ženy se dotazovaly na různé zvláštnosti a okolnosti lékařských vyšetření, např. na bezpečnost mamografu a RTG záření, na úhradu a limity zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, na možnosti léčby aj. Cíl, kterého jsme se snažili s MUDr. Hrnčířovou dosáhnout zejména, byl, aby si ženy osvojily správnou techniku samovyšetřování prsou a přijaly ji jako přirozenou součást své osobní hygieny. Díky tomu se významně zvyšuje šance případný nádor prsu včas odhalit. Ženy si mohly teorii samovyšetřování ihned ověřit na modelech prsou, v nichž byly více či méně nápadné (pohmatem) nádorové léze. Mamologickou poradnu pro tentokrát nevyužil žádný muž, přestože ani muži nebývají rakoviny prsu ušetřeni a technika vyšetřování žen by je mohla zajímat i z pozice zodpovědného partnera. Počet žen, které onemocní zhoubným nádorem prsu každoročně narůstá, avšak díky včasné diagnostice a léčbě jich stále méně zákeřnému onemocnění podléhá. V současnosti již bývá u mnoha žen po léčbě nádorů zachována kvalita života jako před onemocněním, přicházejí-li k lékaři včas. Doufáme, že jsme svou aktivitou k tomu také určitou měrou přispěli.

Mgr. Jana Nedbalová, KHS Pardubice

Spolehlivý zdroj informací o problematice nádrorů prsu najdete na www.mamo.cz