Rádce školní jídelny – nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví

Nutriční doporučení je souborem doporučení, která mají usměrňovat a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. Doporučení obsažená v metodice nejsou myšlena direktivně. Hodnocení naplňování výživových doporučení provádí v souladu s metodikou pouze odborný zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví.

Publikace ke stažení_Rádce školní jídelny 1_ Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši.

Publikace ke stažení _ Rádce školní jídelny 2_Objektivní vedení spotřebního koše

CropperCapture[225] CropperCapture[253]