Seznam přírodních vod ke koupání – 2017

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 6g odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam přírodních koupacích vod, na kterých bude v koupací sezoně 2017 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.

Seznam přírodních vod ke koupání – 2017