Upozornění na změnu sídla KHS

Oznamujeme, že od 11. do 18. listopadu 2013 dochází ke stěhování sídla Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.

Nová adresa: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Z výše uvedeného důvodu bude v těchto dnech prakticky zcela vyloučen provoz KHS v Pardubicích, a to včetně datových a hlasových služeb. V nejnutnějších případech kontaktujte kterékoliv územní pracoviště KHS Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí), jejich provoz nebude omezen.