Zkouška znalosti hub

Hadovka smrdutá

Termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na

30.11.2017 od 9:00.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách.

PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.  Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.