Co se skrývá pod pojmem *provozovna stravovacích služeb*

„My nevaříme, my nejsme žádná provozovna stravovacích služeb!“  Slýcháváme často v barech, hernách, pivnicích…

Co to tedy je.

Pojem „stravovací služba“ je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví:
Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.
Objevují se nám tu další definované výrazy – *pokrmy* a *potravinářský podnik*.
„Pokrmem“ je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.
A co je to potravinářský podnik? Dle evropské legislativy se „potravinářským podnikem“ rozumí jakýkoli podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin. „Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva.

Dále zákon o ochraně veřejného zdraví vysvětluje: Stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva.

Jste-li tedy provozovatelem zařízení, ve kterém se sice nevaří, ale podávají se nápoje (káva, čaj, pivo, víno atd.), jste provozovatelem stravovací služby – obecně potravinářského podniku – a vztahuje se na vás potravinové právo. A je zcela jedno, jestli si na dveře vinotéky dáte cedulku „soukromý klub“. Povinnosti dodržovat veškeré podmínky pro bezpečnost potravin – pokrmů – nápojů máte i tak.

Jednou z vašich prvních povinností je oznámit zahájení své činnosti a její rozsah písemně na místně příslušné pracoviště KHS. Formulář ke stažení najdete zde.

Jelínková, KHS

Foto archiv KHS