Krajská hygienická stanice

Easy to read, přístupnost budov

KDO JSME?

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.

Telefon

Telefon: 466052338


Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete

Adresa:
Město Pardubice,
ulice Mezi Mosty,
číslo popisné 1793.

Sídlo úřadu se nachází v centru města Pardubice v areálu Automatických mlýnů. Budova nemá bezbariérový přístup.

Doprava městskou hromadnou dopravou je možná linkou 2, 12 a 13. Výstup na zastávce Krajský úřad, pak pěšky 500 metrů do sídla organizace.

Před úřadem je možnost placeného parkování (Parkoviště Mezi Mosty).

Co děláme?

Co děláme?

Kontrolujeme zásobování pitnou vodou, koupaliště, sauny, školská zařízení, zotavovací akce a školy v přírodě, zdravotnická zařízení a stravovací služby.

Dále kontrolujeme služby péče o tělo (například holičství, kadeřnictví…) a ubytovací zařízení i pracovní podmínky na pracovišti.

Provádíme šetření za účelem objasnění přenosu nákazy a řešíme problematiku šíření nakažlivých onemocnění.

Vydáváme závazná stanoviska v řízeních podle zvláštních právních předpisů – stavební zákon, zákon o integrované prevenci, odpadech, posuzování vlivů na životní prostředí apod. 

Přístupnost budov

Úřední deska

Vydaná nařízení, varování a opatření…

Aktuality

Obecné informace k aktuálnímu dění.

Nepřehlédněte

Důležité informace pro veřejnost.