Zkouška znalosti hub 2019

D005111

Zimní termín ke zkouškám byl k 1.2.2019 uzavřen, o jarním termínu budeme včas informovat.

Zimní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 8.2.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Foto Tereza Tejklová archiv