Krajská hygienická stanice

Podatelna

Pro komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích je možné využít následujících způsobů:

 1. Elektronicky
  • emailem – adresa elektronické podatelny:
  • datová schránka: ID datové schránky KHS Pardubického kraje: 23wai86
 2. Osobně:
  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, včetně územních pracovišť v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.

Úřední doba pro veřejnost

Pondělí:08:00 – 17:00
Středa:08:00 – 17:00
Úřední doba pro veřejnost

V ostatní pracovní dny pouze na základě předchozí individuální domluvy

Úřední doba podatelen Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pondělí:08:00 – 11:0013:00-17:00
Úterý:08:00 – 11:0013:00-14:30
Středa:08:00 – 11:0013:00-17:00
Čtvrtek:08:00 – 11:0013:00-14:30
Pátek:08:00 – 11:00

Adresa a kontakty sídla a územních pracovišť

Pardubice, Mezi Mosty 1793, 530 03tel. 466 052 338
Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32tel. 469 688 632
Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01tel. 465 525 419
Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02tel. 461 535 045

Seznam povolených formátù datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborù):

 • formát *.TXT (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).