Podatelna

Pro komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích je možné využít následujících způsobů:

 1. Elektronicky
  • emailem – adresa elektronické podatelny:
  • datová schránka: ID datové schránky KHS Pardubického kraje: 23wai86
 2. Osobně:
  • sídlo:
   Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

   Pardubice
   Mezi Mosty 1793, 530 03
   tel. 466 052 338
   den Provozní doba podatelen (sekretariátů) – pro osobní podání žádosti či písemnosti
   pondělí: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   úterý: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   středa: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   čtvrtek: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   pátek: 08:00 – 11:00
  • územní pracoviště:

   Chrudim
   Čáslavská 1146, 537 32
   tel. 469 688 632
   pondělí: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   úterý: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   středa: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   čtvrtek: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   pátek: 08:00 – 11:00

   Ústí nad Orlicí
   Smetanova 43, 562 01
   tel. 465 525 419
   pondělí: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   úterý: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   středa: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   čtvrtek: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   pátek: 08:00 – 11:00

   Svitavy
   Milady Horákové 375/12, 568 02
   tel. 461 535 045
   pondělí: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   úterý: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   středa: 08:00 – 11:00 a 13:00-17:00
   čtvrtek: 08:00 – 11:00 a 13:00-14:30
   pátek: 08:00 – 11:00

Seznam povolených formátù datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborù):

 • formát *.TXT (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).