Krajská hygienická stanice

Odbor protiepidemický

Pracovníci protiepidemického odboru plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně státního zdravotního dozoru v rozsahu oboru epidemiologie.

Protiepidemické oddělení

  • Sleduje epidemiologickou situaci na území Pardubického kraje v návaznosti na epidemiologickou situaci v celé ČR.
  • Sleduje výskyt jednotlivých infekčních onemocnění, provádí jejich analýzu, sleduje trendy vyplývající ze surveillance nákaz (epidemiologické bdělosti).
  • Provádí epidemiologické šetření při výskytu vybraných infekčních onemocnění v ohnisku nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření.
  • Provádí epidemiologické šetření a posuzování infekčních nemocí v souvislosti s výkonem povolání.
  • Kontroluje provádění pravidelných očkování stanovených zákonem v rámci svého území, podílí se na metodickém vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotnických zařízení v problematice očkování, sleduje proočkovanost vybraných očkování.
  • Provozuje informační epidemiologické systémy, které se týkají výskytu infekcí,vč. TBC a STD a drogové problematiky.
  • Nařizuje mimořádná opatření při epidemiích či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení.

Více zde…