Krajská hygienická stanice

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

HYGIENA VÝŽIVY

Pracovníci oddělení  vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Více zde…

PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí:

  1. materiály a předměty určené pro styk s potravinami
  2. hračky
  3. kosmetické prostředky
  4. výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou výrobků uvedených výše a potravin

Více zde…