Zkoušky znalosti hub – jaro 2018

Foto archiv KHS

Termín zkoušek uzavřen

Jarní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 11. 4. 2018.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA.

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.
Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.