Krajská hygienická stanice

Hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení a řízení zdravotních rizik se v různé podobě promítá do většiny činností pracovníků KHS. Obecně se jedná o proces, kterým se v konkrétních situacích hodnotí podstata a pravděpodobnost nepříznivých účinků působení různých škodlivých faktorů fyzikální, chemické či biologické povahy na zdraví lidí a přijímají opatření k eliminaci tohoto rizika. Rozsahem a náročností jde o rozmanitou činnost od každodenních úvah při posuzování nedostatků zjištěných při hygienických kontrolách až po složité posouzení závažných situací s výskytem škodlivých látek v prostředí.

Metodickým vedením v problematice hodnocení zdravotních rizik a složitějšími případy aplikace této metody se na KHS Pardubického kraje konkrétně zabývá MUDr. Bohumil Havel (územní pracoviště Svitavy) a Ing. Olga Krpatová (oddělení HOK Pardubice).