Krajská hygienická stanice

Sídlo KHS Pardubice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
územní pracoviště Mezi Mosty 1793,
Pardubice

Fax: 466 052 347

Sekce / Odbor / OdděleníPříjmení Jméno , TitulTelefon
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Abrahamová Lucie DiS.
466531952
oddělení personální a správní Beranová Lenka Ing.
vedoucí oddělení
466052341
oddělení protiepidemické Dolejšková Jarmila Bc.
466531955
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Dvořáková Jana
466052344
oddělení hygieny dětí a mladistvých Frančeková Hana
466531938
odbor správní Hánělová Iveta Mgr. DiS.
466531939
oddělení hygieny práce Horáčková Karolina Ing.
466052339
oddělení provozně organizační Hrušková Petra Ing.
vedoucí oddělení
466052340
oddělení hygieny práce Chládek Pavel
466052335
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání Jelínková Jaroslava MUDr.
ředitelka odboru
466531940
oddělení hygieny obecné a komunální Kejs Pavlína Ing.
pitná voda, koupaliště, bazény, masáže, solária, sauny, hotely, územní plánování
466531936
oddělení hygieny obecné a komunální Kočí Hana DiS.
služby v péči o tělo, ubytovací služby
466531933
oddělení ekonomické Kolínová Petra
466052341
oddělení protiepidemické Koštialová Věnceslava
466531955
ředitelství Kristl Lukáš Mgr.
ředitel
466052337
oddělení hygieny obecné a komunální Krpatová Olga Ing.
EIA, integrovaná povolení, hodnocení zdr. rizik (HRA), odpady
466531945
oddělení hygieny dětí a mladistvých Křížová Helena
466531938
oddělení provozně organizační Kubíčková Květa
466052331
odbor ekonomicko provozní Kubíková Irena Ing.
ředitelka odboru
466052343
oddělení ekonomické Kuttelwascherová Petra
vedoucí oddělení
466052342
oddělení protiepidemické Libiaková Iva Ing.
vedoucí oddělení
466052345
oddělení hygieny práce Mečiarová Monika
466052330
odbor ekonomicko provozní Melč Tomáš Ing.
informatik
466052348
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Morávková Romana
466052344
oddělení hygieny obecné a komunální Nesvadbová Petra Bc.
RD, služby v péči o tělo, ubytovací služby
466531937
oddělení ekonomické Nováková Lada
466052342
ředitelství Novotná Monika
sekretariát
466052338
odbor hygieny práce Odehnalová Ivana Ing.
ředitelka odboru
466052333
oddělení hygieny obecné a komunální Paráková Alena Ing.
pitná voda, koupaliště, bazény, masáže, solária, sauny, hotely
466531936
oddělení dokumentační Piecková Markéta Mgr.
archivářka
466052349
odbor hygieny obecné a komunální Pozděnová Bronislava Ing.
ředitelka odboru, projekty staveb, hluk
466531935
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Sádlová Svatava Ing.
466052334
oddělení hygieny obecné a komunální Samková Nikola Bc.
RD, služby v péči o tělo, ubytovací služby
466531937
oddělení hygieny práce Šimková Milena
466052339
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Švadlenková Dagmar MUDr.
ředitelka sekce
466531934
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Vařechová Leona RNDr.
vedoucí oddělení
466052334
oddělení protiepidemické Vernerová Pavlína
466531958
oddělení protiepidemické Zelinková Pavla
466052346
oddělení hygieny obecné a komunální Zierisová Pavlína Bc.
služby v péči o tělo, ubytovací služby, územní plánování
466531933