Krajská hygienická stanice

Územní pracoviště Chrudim

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
územní pracoviště Chrudim,
Čáslavská 1146,
537 32 Chrudim

Fax: 469 688 635

Sekce / Odbor / OdděleníPříjmení Jméno , TitulTelefon
odbor protiepidemický Daňková Jana MUDr.
ředitelka odboru, drogová epid., dohled nad TBC a PN
469326643
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Eliášková Hana
469326645
oddělení hygieny práce Hron Vladimír MUDr.
vedoucí oddělení
469326633
oddělení protiepidemické Jirásková Jana Bc.
469326644
oddělení hygieny práce Josková Jitka Mgr.
469326632
oddělení hygieny obecné a komunální Kačmarská Irena
služby péče o tělo, pitná voda
469326641
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Koudelková Zuzana Mgr. DiS.
vedoucí oddělení
469326646
oddělení hygieny obecné a komunální Kratochvílová Jana Ing.
vedoucí oddělení, projekty staveb, pitná voda, koupaliště
469326642
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Kynclová Simona
469326631
oddělení hygieny dětí a mladistvých Lehká Alena
469326634
oddělení protiepidemické Macounová Dana Mgr.
469326647
oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Mrázková Lucie DiS.
469326645
oddělení protiepidemické Nedbalová Jana Mgr.
469326643
oddělení hygieny dětí a mladistvých Pecinová Kateřina Bc. DiS.
469326634
oddělení hygieny dětí a mladistvých Plíšková Adriana Mgr. et Bc. DiS.
vedoucí oddělení pro ÚP Chrudim a Pardubice
469326635
oddělení hygieny práce Pokorná Bohdana Mgr.
469326632
oddělení hygieny obecné a komunální Schweidlerová Taťána Bc.
projekty staveb rodinných domů
469326637
podatelna Studénková Monika
sekretariát
469326630
oddělení hygieny práce Šmíd Karel MUDr.
469326632
oddělení hygieny obecné a komunální Tuhá Hana
pitná voda, koupaliště, bazény, ubytovací služby
469326641