Krajská hygienická stanice

Protikorupční program Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích byla zřízena funkce příslušné osoby k vyřízení oznámení

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je s účinností od 1. srpna 2023 zřízena funkce příslušné osoby k vyřízení oznámení, která přijímá a prošetřuje oznámení od oznamovatelů. Na základě ustanovení ředitele Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) plní funkci příslušné osoby Mgr. Iveta Hánělová, odborný rada odboru správního. Jmenovaná přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených dle zákona o státní službě. Oznámení lze podat

  • v listinné podobě na adresu Mgr. Iveta Hánělová, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA ZÁKON 171“ nebo vložit do schránky pro příjem oznámení, která je umístěna u hlavního vchodu do budovy KHS na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
  • prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@khspce.cz
  • ústním podáním – prostřednictvím osobní schůzky na žádost oznamovatele. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou adresu whistleblowing@khspce.cz.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zveřejnila služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2023 ze dne 3. října 2023, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Při výkonu státní služby se zaměstnanci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích řídí pravidly stanovenými tímto služebním předpisem.