Krajská hygienická stanice

Antigenní testování

Od 4. do 18. prosince 2020 probíhá dobrovolné antigenní testování u pedagogických pracovníků.

Od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá dobrovolné antigenní testování pro všechny občany ČR – cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti je včasné odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19

více informací zde https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani