Rubriky

Zkoušky znalosti hub v roce 2024

Zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se budou konat na podzim 2024. Pokud by se přihlásilo více zájemců, bude termín vypsán aktuálně i dříve. Podrobné informace o zkouškách najdete zde.

Projekt financovaný z EU

ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE NA ŘEŠENÍ HROZEB Projekt reg. číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017531 – Zvýšení připravenosti Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích na řešení hrozeb je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Evropský týden testování na HIV a žloutenky

Od 20. do 27. listopadu 2023 proběhne napříč Evropou již podesáté „Evropský týden testování HIV a žloutenky“.  U nás tuto akci zaštiťuje Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Testování na HIV, žloutenku a případně syfilis je bezplatné a…

V bufetu v Chrudimi museli uklidit

Listopadová kontrola bufetu Salinka v Chrudimi nedopadla pro provozovatele dobře. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Povrchy některých zařizovacích předmětů (chladicích a mrazicích zařízení, stolku pod robotem, pracovních stolů, manipulačního vozíku) byly znečištěné s nalepenými nečistotami, místy měly poškozené…