Rubriky

Zavřela se jedna pardubická kavárna

Dne 14. dubna provedli pracovníci KHS kontrolu v provozovně Lonkofka coffee & snack v Polabinách. Byly zde zjištěny natolik závažné nedostatky, že se muselo na místě bezodkladně vydat rozhodnutí o okamžitém uzavření. V této provozovně se připravují a podávají cukrářské a lahůdkářské výrobky, teplé…

NA RŮŽKU v Chrudimi museli uklidit

Hodně zanedbaný stav byl shledán pracovnicemi oddělení hygieny výživy územního pracoviště Chrudim 28. března v restauraci RŮŽEK NA MLÝNĚ. Na místě bylo zjištěno hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů. Provozovna nebyla…

Kontroly stravovacích služeb v březnu 2023

V prvním jarním měsíci provedli výživáři v našem kraji celkem 82 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho ve 4 případech to bylo na základě podnětu ze strany veřejnosti. Bez závad bylo pouze 18 kontrol. Za zjištěné závady bylo uloženo…