Rubriky

Klamání spotřebitele – kontroly používání masa a sýrů v provozovnách stravovacích služeb v Pardubickém kraji

V podzimních měsících byl na všech hygienických stanicích v ČR prováděn cílený zdravotní dozor, zaměřený na dvě oblasti. Sýry v pokrmech podávaných v provozovnách stravovacích služeb – konkrétně zda sýr označený v názvu pokrmu je opravdu sýr a nikoliv rostlinná náhražka, a samozřejmě zda různé…