Aktuality

Oznámení o omezení úředních hodin

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 dochází s účinností od 16. března 2020 k omezení rozsahu úředních hodin Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (pracovišť Chrudim, Pardubice, Svitavy) následovně:

pondělí 08:00-10:00

středa  08:00-10:00

Na územním pracovišti Ústí nad Orlicí se s účinností od 16.března 2020 ruší úřední hodiny pro veřejnost (telefonický kontakt na podatelnu pracoviště Ústí nad Orlicí: 465525419).

Pro komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích je možné využít telefonické kontakty či elektronickou cestu:

adresa elektronické podatelny: elektronicka.podatelna@khspce.cz, sekretariat@khspce.cz

ID datové schránky KHS Pardubického kraje: 23wai86