Krajská hygienická stanice

Doporučení KHS používat ochranu dýchacích cest

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nových případů onemocnění Covid-19, KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích doporučuje veřejnosti při návštěvách ambulantní zdravotní péče, dále minimálně u osob navštěvující klienty v pobytových zařízeních sociálních služeb a pacienty hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení nosit po celou dobu návštěvy respirátor (bez výdechového ventilu) třídy FFP2 či nanoroušku a dodržovat i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou. Je nezbytné zdůraznit, že ochranný účinek respirátoru závisí na jeho řádném použití, kdy musí těsně přiléhat k obličeji se zakrytím dutiny ústní a okolí, včetně nosu.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se naopak nedoporučuje osobám, u kterých by mohlo dojít ke zhoršení základního onemocnění při zakrytí úst respirátorem. 

Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky zcela odezní. Zrovna tak po návratu ze zahraniční dovolené, zejména, pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme s návštěvou klientů a pacientů těchto zařízení nejméně 3-5 dní počkat.

Další vlna onemocnění covid-19 ukazuje, že virus ještě neřekl poslední slovo, avšak v současnosti máme spoustu účinných prostředků (očkování, léčba), jak omezit jeho následky a důsledky. Žádné protiepidemické opatření není účinné, pokud se nedodržuje. Nejdůležitější je proto zodpovědné chování každého z nás.

Seniorské či jinak zdravotně kompromitované populaci dále doporučujeme v případě pohybu a pobytu mimo domov (či na vycházce mimo své pobytové zařízení, jsou-li jeho klienty) nosit v uzavřených prostorech (zejména v MHD, v ordinacích, obchodech, provozovnách služeb) respirátor či nanoroušku a samozřejmě také včas podstoupit očkování či aplikaci posilující dávky očkování chránící proti závažnému průběhu onemocnění Covid-19.