Krajská hygienická stanice

JAK POSTUPOVAT PŘI ŘEŠENÍ NÁKAZY Covid-19

Při zdravotních obtížích se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, který posoudí Váš zdravotní stav a případně Vám vystaví žádanku na PCR test na covid-19. Výsledek testu Vám sdělí laboratoř cestou SMS.

V případě, že Vám test vyjde pozitivní, setrváte do uzdravení v domácí izolaci. Telefonické trasování již u Vás KHS provádět nebude. Izolaci Vám lékař ukončí nejdříve 7. dnem (ode dne odběru, ze kterého vzešel pozitivní výsledek), musíte však být už alespoň 2 dny bez příznaků.

E-neschopenku na celou dobu izolace/léčby onemocnění Vám vystaví Váš praktický lékař, nikoliv KHS.

Po pozitivním výsledku testu obdržíte také SMS s odkazem na sebetrasovací formulář. Osobám, které v něm označíte za své rizikové kontakty už NEVZNIKÁ povinnost zachovávat pravidla KARANTÉNY. Tyto osoby ani nebudou KHS telefonicky trasovány. Obdrží pouze informativní sms se žádostí, aby po inkubační dobu pečlivěji sledovaly svůj zdravotní stav tak, aby v případě, že se u nich projeví příznaky onemocnění, co nejdříve kontaktovaly svého praktického lékaře. Do té doby jim nevzniká povinnost izolace ani nárok na e-neschopenku.