Nepřehlédněte

Zkoušky ze znalostí hub podzim 2019

TT D009255

Podzimní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 24.9.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Zkoušky znalosti hub lze absolvovat na místně příslušné hygienické stanici podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby. Informace o termínech zkoušek najdete na webech jednotlivých hygienických stanic – a nově částečně i na webu České mykologické společnosti ZDE: https://www.myko.cz/clanek1839/.

Foto Tereza Tejklová archiv

Zpráva o zdravotním stavu obyvatel v Pardubickém kraji

titulka_JPG

Zpráva KHS nabízí přehled o tom, na jaká onemocnění lidé v Pardubickém kraji nejčastěji umírají, jak stonají a jak se tyto údaje odlišují od celorepublikových ukazatelů. Zároveň zmiňuje faktory, jež ovlivňují nemocnost i úmrtnost obyvatel Pardubického kraje i České republiky. Dokument je určen široké veřejnosti, zejména však představitelům samosprávy kraje i jednotlivých obcí, příspěvkovým i státním organizacím, všem kdo se zajímají o veřejné zdraví.

Zpráva o zdravotním stavu obyvatel – Pardubický kraj (PDF)

Analýza zdravotního stavu obyvatel – Chrudim 2019 (PDF)

 

Oznámení o stěhování územního pracoviště v Ústí nad Orlicí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích oznamuje, že od 18. do 22. března  2019 dochází ke stěhování sídla územního pracoviště v Ústí nad Orlicí.
Nová adresa: Smetanova 43,  562 01 Ústí nad Orlicí.
Z výše uvedeného důvodu bude v těchto dnech prakticky zcela vyloučen provoz KHS v Ústí nad Orlicí, a to včetně datových a hlasových služeb. V nejnutnějších případech kontaktujte kterékoliv územní pracoviště KHS Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy a Pardubice), jejich provoz nebude omezen.

Zkouška znalosti hub jaro 2019

zkoušky znalosti hub

Jarní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 11.4.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Foto archiv KHS