Krajská hygienická stanice

Nebezpečné ftaláty

Ftaláty a jejich rizika.

Ftaláty (estery kyseliny ftalové) jsou chemické látky syntetické povahy, odvozené od kyseliny ftalové. Jsou v široké míře používány při výrobě plastů k měkčení materiálu. V plastu ale nejsou pevně zakotveny, snadno se uvolňují a přechází do okolí.

Zjišťujeme je v různých předmětech běžného užívání – v kosmetice, hračkách a výrobcích pro děti nebo v obalech potravin.

Ftaláty se sice v organismu nekumulují, ale jejich transport do těla je kontinuální, například přes potraviny, kůží,  přes zdravotnický materiál nebo s okolním prachem.

Akutní toxicita ftalátů je nízká, nebezpečím je ovšem porušení hormonální rovnováhy jedinců (zejména mužského pohlaví), poruchy reprodukce, snížení počtu spermií, změna funkce štítné žlázy a jiné.

Laboratorně vytestované výrobky s obsahem ftalátů jsou  aktualizovaně zveřejňovány  na úřední desce KHS.  Soubor nalezených nebezpečných výrobků s obsahem ftalátů  staršího data je uveřejněn na úřední  desce v sekci „Předměty běžného užívání – archív“.