Krajská hygienická stanice

Čím se zabýváme

 • Provádíme analýzy zdravotního stavu obyvatel Pardubického kraje (dostupná verze za období let 2015 – 2017)
 • Koordinujeme v Pardubickém kraji studii EHES – evropské výběrové šetření o zdravotním stavu obyvatel
 • Realizujeme preventivní programy zaměřené na onkologickou prevenci. Např. prevence rakoviny prsu a varlat s využitím modelových pomůcek k nácviku samovyšetření.
 • Realizujeme preventivní program o výživě pro I. st. základních škol pod názvem programu Putování za zdravým jídlem. Program se uskutečňuje za materiální podpory Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
 • Realizujeme preventivní program zaměřený na prevenci sexuálně přenosných onemocnění pod názvem programu HOP (Hravě o pohlavně přenosných nemocech). Program se uskutečňuje za metodické pomoci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
 • Realizujeme program pro základní školy „Hrou proti Aids a prevence rakoviny děložního čípku“ v Pardubicích a Chrudimi (ve spolupráci se zdravotnickými školami). Výstupem z programu je např. edukační materiál ve formě neprodejného obalu kondomu – viz dostupné na: http://www.ochrana-aids.cz/.
 • Provádíme školení v předlékařské první pomoci – od roku 2017 spolupracujeme s Centrem služeb pro silniční dopravu
 • Realizujeme besedy a přednášky zaměřené na prevenci užívání návykových látek – zejména prevence kuřáctví, 
 • s využitím „metodických modelů“.
 • Spolupracujeme s Národní síti zdravých měst, o.s. v rámci programu „Místní agenda 21″ a programu „Zdravé město“ (např. Zdravé město Chrudim)
 • Spolupracujeme s Národní sítí podpory zdraví, z.s.
 • Spravujeme www.vychovakezdravi.com, kde naleznete informace o realizaci programů prevence, edukační materiály ke stažení, aj.
 • Zpracováváme oponentské posudky v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí

Kontakt:
Mgr. Jana Nedbalová
Tel.: 602 730 249
E-mail: