Krajská hygienická stanice

Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

Doporučení hlavní hygieničky, zveřejněné 5. října 2023

Podzimní a zimní období je každoročně spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že závažný průběh mohou zejména u zranitelné skupiny osob způsobit onemocnění vyvolaná viry chřipky, respiračním syncytiálním virem (RS virus) a SARS-CoV-2 a jejich komplikace. Původci těchto nákaz se přenášejí především kapénkami, šíří se tedy nejvíce prostřednictvím kýchání, kašlání, mluvení a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu. Šíří se poměrně snadno a rychle, zejména v uzavřených prostorách.
Účelem tohoto doporučení, které vydává sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví s odbornou garancí Státního zdravotního ústavu a Poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro epidemiologii, je poskytnout zřizovatelům a provozovatelům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb základní sadu doporučení, jejichž cílem je snížení míry rizika nákazy, minimalizace dalšího šíření respiračních onemocnění, snížení zátěže na provoz a poskytovaní služeb ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.