Projekt financovaný z EU

ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE NA ŘEŠENÍ HROZEB Projekt reg. číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017531 – Zvýšení připravenosti Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích na řešení hrozeb je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Poskytnutí informace Covid19

Na základě žádostí o informace poskytuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na internetové…